Gode råd, når ungtyrene sendes på græs

Tilskudsfoder kan i perioder være nødvendigt, når de økologiske ungtyre kommer på græs, skriver Seges.

Afhængig af årstid, kan den økologiske tyrekalv have adgang til afgræsningsareal tidligt. Kalve og ungdyr på 4-6 måneder kan dog vente til senest 1. maj med udbinding. Seges anbefaler dog fortsat at udfodre en vis andel af dagsrationen som suppleringsfoder.

- Til trods for godt græsudbud vil suppleringsfodring med for eksempel kofuldfoder to gange dagligt være en god idé. Der kan med fordel blandes ekstra valset korn i en ko-TMR, lyder det fra Seges, som også anbefaler, at kalven kommer ud på en parasit-fri mark.

- Er der parasitter i en fold tæt på stalden, skal man være meget opmærksom på kalvenes trivsel og at sikre en god proteinforsyning i tilskudsfoderet.

Hvis græsmarken yder for meget i forhold til kalvenes foderoptagelse – eksempelvis i slutningen af maj - kan det være en god idé at høste et slæt til wrap eller ensilering i silo.

Om man lader kalvene afgræsse i storfold, striber eller holistisk, lader Seges være helt op til den enkelte landmand.

- Det vigtigste er, at kalvene hele tiden sikres størst mulig foderoptagelse af godt kløvergræs, pointeres det.

Vigtig huldvurdering

For at sikre fortsat afgræsning i de perioder, hvor tilskudfodring også er nødvendig på grund af faldende græsudbytte, anbefaler Seges, at der bliver givet 2-3 foderenheder fuldfoder eller godt wraphø pr. ungtyr, hvis man er langt fra slagtetidspunktet.

- Fordeling af tilskudsfoderet over græsningssæsonen vil udover græssets egen vækst afhænge af, hvornår ungtyrene skal leveres til slagtning. Det vil altid være en fordel, at dyrene er på stald i forbindelse med tilskudsfodringen, fordi man så kan sammenligne og vurdere dyrenes huld, når de står ved foderbordet. Er det generelle huld og fedme for lav, bør en suppleringsfodring igangsættes, lyder det.

Seges understreger vigtigheden af, at landmanden har klare retningslinjer for sin huldvurdering, så den stemmer overens med, hvad slagteriet se, og han dermed bedst muligt kan ramme den ideelle slagtevægt.

- Den producent, der er bedst til at sikre, at alle ungtyre kommer over de 210 kg slagtet vægt og kommer i fedme 3, vil få den bedste afregningspris, konstaterer videnscenteret.

Tilvækst hos økologiske ungtyre

Danske forsøg med ungtyre på græs har vist, at ungtyre af stor malkerace og krydsninger af disse kan vokse cirka 800 gram pr dag på græs første sommer.

En vinterfodring med 14-15 procent råprotein, 150 gram stivelse pr. kilo og cirka 400 gram fordøjelige cellevægge pr. kilo kan give tilvækst på 8-900 gram pr. dag.

Ved andet års afgræsning vil ungtyre på cirka et år kunne vokse 900-1000 gram pr. dag, når græsmarken er i top.

Man kan altså forvente at nå den ønskede minimumsvægt på 210 kilo slagtet, når ungtyren er cirka 14-15 måneder.

Kilde: Seges

Læs også