bannerPos

Hollandsk HyCare-koncept overrasker

Mælkeproducent Jos Seuntiëns, Holland, har det seneste halvandet år efterlevet HyCare-konceptet, hvor især hygiejne og forebyggelse af infektioner er i fokus. Det har givet ham en ekstra fortjeneste på titusinder af euro.

Tenna Bang

Redaktør, LandbrugNord
09-08-2019 09:31
De første resultater fra det hollandske koncept »HyCare« viser, at den gennemsnitlige levealder er steget med seks måneder for 210 køer ved Eindhoven i Holland. Samtidig er der set væsentlige forbedringer i selve mælkeproduktionen, og omkostningerne til dyrlægen er faldet.

Der blev foretaget justeringer af arbejdsmetoderne for mælkeproducent Jos Seuntiëns baseret på HyCare-konceptet for knap halvandet år siden på ejendommen ved Knegsel nær hollandske Eindhoven tæt på den belgiske grænse, hvor han har 210 køer og 4 malkerobotter.

HyCare-konceptet går overordnet ud på høj hygiejne og at forebygge infektioner.

Konceptet består af seks grundlæggende elementer, som blandt andet indeholder:

 • Et »coated« foderområde, så foderrester og uønsket bakterievækst ikke kan trænge ned i betonen
 • Øget fokus og hjælpemidler for at lette rengøringen på ejendommen og desinfektion, hvis det er nødvendigt
 • Behandlet drikkevand med et CBb-registreret produkt, som ifølge firmaet bag MR Schippers sikrer en optimal drikkevandskvalitet. Samtidig rengøres drikkekar to gange om ugen, hvilket betyder, at køerne altid har frisk og rent vand til rådighed
 • Stor skadedyrskontrol for at forhindre overførsel af sygdomme
 • Individuel overvågning af drøvtygning og leverniveau efter behov. Især for at forhindre at koen »dykker« omkring kælvning.
 • Herudover struktur omkring klovbeskæring og samtidig går køerne hen over en måtte med et klovplejeprodukt, hver gang de forlader robotten. Der pumpes automatisk mere af produktet ind i måtten fire gange dagligt. To gange om ugen sprøjtes spaltegulvet med en rygsprøjte 
 • Sidste element i HyCare er management. Der bliver blandt andet leveret rådgivning gennem MR Schippers, for blandt andet at sikre at de købte produkter også anvendes rigtigt

Lettere og sjovere arbejde

I løbet af 1,5 år er levealderen steget med 6 måneder ifølge CRV-tal. Det er temmelig meget, og kvægsektoren i Holland har et generelt mål om at forlænge levealderen med 6 måneder i 2020. En længere levetid betyder flere gamle køer med højere mælkeproduktion.

Mælkeydelsen er steget med 1.000 kilo til 11.500 kilo om året. Fedtindholdet er 0,11 procentpoint højere, og proteinindholdet er 0,09 procentpoint højere. Alt dette betyder for den hollandske besætning, at 245.000 kilo mere mælk kan leveres inden for fosfatkvoten.

Hver ekstra liter mælk giver en marginalbalance (mælkepris minus foderomkostninger) på 0,22 euro pr. kilo. For virksomheden betyder det et afkast på næsten 54.000 euro. Derudover er der endnu lavere omkostninger til dyrlægen og et uvurderligt aspekt: ​​lettere og sjovere arbejde, fordi der er færre sundhedsmæssige problemer, og køerne kommer lettere ind i robotterne.

Overraskende resultater

De første resultater, som er tikket ind, har overrasket Wilco de Crom, som er divisionschef for malkekvæg hos MS Schippers.

 - Vi troede, det ville fungere, også fordi HyCare giver store forbedringer hos svin. Alligevel er dette langt over enhver forventning, siger han.

På den anden side er det heller ikke overraskende, at resultaterne er gode.

- Vi ved, at 85 til 90 procent af problemerne hos køer kan spores til infektioner. Hvis man kan begrænse dem, vil man opleve store forbedringer, lyder det.

Ud i praksis fra næste år

De kommende måneder fortsætter udviklingen og erfaringerne med HyCare. I januar åbner MS Schippers også sit eget testfirma, hvor konceptet videreudvikles, og besøgende får mere baggrundsinformation. Wilco de Crom forventer, at konceptet gradvist vil blive implementeret i praksis fra og med næste år, hovedsageligt i robotbesætninger.

Hy-Care

HyCare-konceptet består af 6 elementer

 • Pore-free feed area
 • Germ-free environment
 • Clean water
 • Pest control
 • Care
  • Healthy
  • o   Structural hoof care
 • Management

teba

Kryb og kravl virker mod skadegørere

Hos Borregaard Bioplants i Hvidovre fører man et stort udvalg i såvel nyttedyr som bakterier og svampe, der virker mod skadegørere. Flere er godkendt i markafgrøder.

Strammere krav i ny ordning

Tilsagnskrav vægter miljøeffekter højere end bedriftsstørrelsen i ny ordning til kvæg og gartneri.

EU-tilskud hjalp generationsskifte i mål

En støtteordning med tilskud fra EU var med til at gøre et generationsskifte muligt for far og søn i Thy. Forarbejde og rådgiver-hjælp sikrede dem en smidig proces, mener de.

Knap halvdelen af rapsmarkerne skal sprøjtes mod jordlopper

Planteavlskonsulenterne har i denne uge fundet bekæmpelsesbehov for larver i 45 procent af rapsmarkerne landet over.

Moderne kameraløsninger gør det nemt at overvåge bedriften inde og ude

Overvågning af landbrugsbedrifter vinder frem. Optagelserne kan dokumentere adfærd overalt og brugs som værn mod aktivister eller til efteruddannelse, når udførte arbejdsopgaver filmes og evalueres.

De danske svineproducenter samles til årets største møde

Tirsdag og onsdag i næste uge mødes svineproducenter fra hele landet for at debattere, netværke og tanke ny viden i Herning.

Nyt bejdsemiddel mod rapsjordlopper

Efter EU's forbud mod insektbejdse med neonikotinoider er der behov for en anden type bejdse til blandt andet rapsudsæd. Corteva har nu midlet Lumiposa klar, som også vil aflaste den stigende pyrethroid-resistens.
Side 1 af 1664 (33269 artikler)Prev1234567166216631664Next