Japansk interesse for dansk mælkeproduktion

Japanske politikere og ambassadørfolk blev fyldt med inspiration og ny viden efter et besøg hos den økologiske mælkeproducent Peter Sivertsen ved Lejre.

Der var stof til eftertanke da en delegation af japanske politikere og ambassadørfolk for nylig besøgte en økologiske besætning ved den sjællandske mælkeproducent Peter Sivertsen ved Lejre.

Der blev intenst lyttet, taget noter og fotograferet.

- Det var meget interessant at få indblik i forholdene hos hr. Sivertsen. Det kan vi lære meget af i vores arbejde med at udvikle Japans mælkeproduktion, sagde Yoji Muto, leder af delegationen.

Den japanske leder og formand for det japanske parlaments landbrugs- og fødevareudvalg ser rigtig store fordele i en praktisk tilgang til at klare udfordringerne i landbruget.

- Problemerne er i marken og i stalden, og der finder man også løsningerne. Danmark har en meget avanceret og stigende mælkeproduktion, og er en af de store eksportører af mejeriprodukter. Jeg besøgte en dansk mælkeproducent for at finde ud af hemmelighederne bag den danske succes og løsningerne på de udfordringer, den japanske mejeribranche står over for, forklarede Yoji Muto i KvægNyt på Seges hjemmeside.

Imponeret over omstillingsevnen

En af de ting, Yoji Muto især bed mærke i under det dansk besøg, var Peter Sivertsens evne til at omstille sig.

- Han forstår at respondere på forbrugernes og samfundets krav såsom dyrevelfærd og miljø, der også er i vækst i Japan. Det er en uomgængelig udfordring for landbruget at blive stadig mere bæredygtigt. Hr. Sivertsens ideer og tiltag på det område er meget inspirerende. Det samme gælder hans indsats for at forbinde landbruget og det omgivende samfund ved at åbne dørene for forbrugerne og vise dem sin produktion, fastslog Yoji Muto, som også lagde mærke til de gode forhold, der er på ejendommen for både dyr og medarbejdere.

- I Japan er vi i gang med at indføre reformer, der skal sænke det høje antal arbejdstimer og lange arbejdsdage. Dem har især mælkeproducenter mange af på grund af malkning morgen og aften, ligesom markarbejdet kræver megen tid. Men hos hr. Sivertsen er tingene organiseret sådan, at de ansatte har en almindelig arbejdsuge på 37 timer med to ugentlige fridage og seks ugers betalt ferie om året. Set i det lys er der stadig masser af plads til forbedring i Japan, konstaterede Yoji Muto.

Flere ens udfordringer

Selvom der var mange forskelligheder at finde mellem dansk- og japansk landbrug, var det dog også hurtigt klart for Yoji Muto, at der også er flere ens udfordringer for de to nationer.

- Som det er tilfældet i Japan, kæmper danske landmænd også med at skaffe arbejdskraft og sikre videreførelse af bedriften. Vi har en fælles opgave i at gøre landbrug til en attraktiv profession for de unge, understregede Yoji Muto.

Udsigt til eksportvækst

I 2018 eksporterede Danmark mejeriprodukter til Japan til en samlet værdi af 618 millioner kroner – dobbelt så meget som i 2008. Landbrug & Fødevarer forudser en stigning på 25 til 50 procent i eksporten af danske mejeriprodukter til Japan som følge af landets frihandelsaftale med EU, der trådte i kraft 1. februar i år.

Kilde: Seges

Han ser gerne at danske unge kommer til Japan.

- Mælkebønder er selvstændige ledere, men både i Danmark og Japan har de et stærkt netværk, hvor de udveksler erfaringer og lærer af hinanden. Jeg er blevet fortalt, at mange unge japanske mælkeproducenter kommer til Danmark for at dygtiggøre sig, og jeg håber, at deres danske kolleger vil besøge Japan. Det vil stimulere begge parter og føre til ny viden, mener Yoji Muto.

Forbruget stiger i Japan

Sammenlignet med historien i Europa er japanernes forbrug af mejeriprodukter noget forholdsvis nyt, lyder det fra Yoji Muto i KvægNyt.

- Men i dag er mejeriprodukter en essentiel del af den japanske madkultur. Ikke bare på grund af den gode smag, men også på grund af den høje ernæringsværdi, påpeger Yoji Muto.

Ifølge ham er forbruget af surmælksprodukter og ost steget de seneste år.

- Der er fokus på funktionaliteten af mælke-syrebakterier, og med hensyn til ost forventes stigningen i forbruget at fortsætte trods et faldende befolkningstal, siger Yoji Muto.

Foruden besøget hos Per Sivertsen besøgte den japanske delegation blandt andet også Barrit Mejeri, som afsætter størstedelen af sin produktion af flødeost til Japan.

teba

Læs også