bannerPos

Klov- og yversundheden påvirkes i varmen

Det kan gå ud over klovsundheden når en ko er varmestresset. Arkivfoto

Redaktionen

06-06-2019 13:39
Der skal ikke meget til. Allerede ved en temperatur på 20 grader og en luftfugtighed på 90 procent kan de første tegn på varmestress ses hos køerne. Stress, som blandt andet går ud over deres yver- og klovsundhed.

Ud over at koen kommer i negativ energibalance, hvis hun er varmestresset, er hun også i højere risiko for at få yverbetændelse.

Varmen gør leveforholdene for en række bakterier særdeles gode, hvilket betyder et øget smittepres især mod pattespidserne. Det kan blandt andet ses i et stigende tankcelletal.

Der er stor forskel på hvilke bakterier, der forårsager yverbetændelse i forskellige besætninger og således også på hvilke slags yverbetændelser, der oftest forekommer i sommermånederne. Derfor skal årsagerne selvfølgelig altid afdækkes i den enkelte besætning, opfordrer Seges.

Generelt kan man sige, at det er de miljørelaterede bakterier, som giver problemer. Det vil sige streptokokkus uberis og e.coli, hvor begge bakterier opformeres hurtigere i strøelse om sommeren.

Sidste sommer kunne man på landsplan også se et markant højere celletal end de foregående somre. Der blev også registreret, at køer der døde, hvor yverbetændelse blev noteret som afgangsårsagen, steg fra otte procent i vintermånederne til næsten 14 procent sidste sommer.

Lignende stigning er set de foregående fire-fem år, men ikke så tydeligt som i 2018, lyder det fra Seges

Dalende klovsundhed i varmen

Ikke alene yversundheden, men også klovsundheden, ser ud til at blive påvirket af sommervarmen.

Udtræk af data fra klovregistreringsprogrammet i 2015-2018 viser, at andelen af køer med sålesår ved klovbeskæring stiger fra cirka to procent i forårsmånederne til fire-fem procent i sensommeren og det tidlige efterår. Det giver god mening, da sålesår først ses ved en beskæring en-to måneder efter de første skader.

Varmestress gør, at koen står mere op og dermed belaster klovene mere. Derfor kan  varmestress i højsommeren være en del af forklaringen på fordoblingen i andelen af køer med sålesår om efteråret, konkluderer Seges.

Flere med digital dermatitis

Der kan også opleves flere tilfælde af køer med digital dermatitis i varme somre.

I 2018 steg andelen af køer, registreret med digital dermatitis ved beskæring fra omkring 20 før sommeren til cirka 22 procent i højsommeren. En lignende stigning sås i 2015, hvor vi også havde en varm sommer, men ikke så tydeligt i 2016 og 2017, hvor det var noget køligere, skriver Seges.

Det er svært at sige, om stigningen i digital dermatitis om sommeren skyldes et større smittepres, eller om køerne, som følge af varmestress, er dårligere til at modstå smittepresset. Under alle omstændigheder bør man være ekstra opmærksom, lyder det fra Seges.

Tegn på varmestress

·        Koen bliver doven og dvask

·        Koen søger skygge på marken eller stiller sig i portåbninger og lignende i stalden for at få frisk luft

·        Koen drikker op mod dobbelt så meget vand

·        Koen trækker vejret hurtigere

·        Koen begynder at savle

Kilde: Seges

teba

Bestiller fabriksny Hoegild vertikalblander for anden gang

Sønderjysk bedrift med 400 årskøer investerer i en fabriksny Hoegild vertikalblander på 32 kubikmeter. Den erstatter en fire år gammel blander, der er helt magen til og har blandet 25 tons fuldfoder om dagen.

Genopbygget fuldfoderblander kører fint efter fem år

En genopbygget Hoegild Edition vertikalblander holder lige så godt som en fabriksny, viser fem års erfaring hos vestjysk mælkeproducent med 300 årskøer.

Angreb af meldrøjer i forskellige rugsorter

I et forsøg med kunstig smitte af meldrøjer i rug var der i år færrest angreb i de afprøvede KWS-sorter.

Demo kan hjælpe til valg af såmaskine

VKST viser et bredt udsnit af nye såmaskiner på en stor sådemo tirsdag den 3. september på Ny Lellinge ved Køge.

Sådan forebygger du havrerødsot i vintersæd

Fra 16. september kan forekomsten af bladlus i vinterbyg og -hvede i tidligt såede marker i milde områder følges. Bladlusene kan overføre havrerødsotvirus, oplyser Seges.
Side 1 af 1607 (32132 artikler)Prev1234567160516061607Next