bannerPos

Naturligt E-vitamin har større effekt på mælken

- Hvis man vil producere mælk med et højt indhold af E-vitamin, er det derfor vigtigt at vælge fodermidler til køerne med et naturligt højt indhold af E-vitamin, som for eksempel frisk græs, konstaterer seniorforsker Søren Krogh Jensen. Arkivfoto
04-05-2020 14:18

Når koen fodres med græs med et naturligt højt E-vitamin-indhold, bliver mælkens indhold af E-vitamin højere, end hvis koen primært får foder tilsat syntetisk E-vitamin, viser undersøgelser foretaget af forskere ved AU Foulum.

- Der har gennem tiden været megen debat om den relative biologiske værdi af at tildele naturligt E-vitamin og syntetisk E-vitamin til køer.

I dag er det generelt accepteret, at den biologiske aktivitet af syntetisk E-vitamin er overvurderet i forhold til naturligt E-vitamin, skriver Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet, som har undersøgt forskellen på mælkens vitaminindhold ved tildeling af naturligt og syntetisk E-vitamin i foderet.

Der har været rejst tvivl om, hvorvidt resultater fundet i forsøg med rotter, kan overføres til andre dyrearter. Rotteforsøgene har vist, at naturligt E-vitamin har 1,36 gange større aktivitet end den syntetiske form.

Amerikanske, canadiske og danske undersøgelser med mennesker, kvæg, får og grise har imidlertid vist en højere udnyttelse af det naturlige E-vitamin end de officielle værdier har vist.

Kun lille effekt ved syntetisk vitamin

I forhold til at tildele E-vitamin til malkekøer i praksis, har den simple måde været at tilføre mere syntetisk E-vitamin til foderet – men det har vist sig ikke at have en stor effekt på mælkens indhold af E-vitamin.

- Vi begyndte at undre os over forskellen i mælkens indhold af E-vitamin ved forskellige fodringsstrategier. Når vi fodrer køer med syntetisk E-vitamin, så kommer der ikke meget over i mælken – modsat når de fodres med græs eller får græsensilage med højt indhold af naturligt E-vitamin. Her får mælken et væsentligt højere E-vitamin-indhold, fortæller seniorforsker Søren Krogh Jensen fra Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet.

- For at blive klogere på det, lavede vi et forsøg med køer, som fik en enkelt stor injektion i halsmusklen med 2,5 gram syntetisk E-vitamin. Derpå fulgte vi de enkelte formers udskillelse i mælken over de næste 11 dage, lyder det fra Søren Krogh Jensen.

Stor forskel

Hovedresultatet af det 11 dage lange forsøg viste, at 16 procent af den naturlige form udskilles i mælken, mens kun 6-7 procent af det syntetiske E-vitamin udskilles i mælken.

- Dermed har vi vist, at det er den naturlige form for E-vitamin, der fortrinsvis udskilles til mælken og at køer skelner mellem naturligt og syntetisk E-vitamin. Køer diskriminerer altså meget mere til fordel for naturligt E-vitamin sammenlignet med for eksempel rotter. Den officielle omregningsfaktor på 1,36 mellem syntetisk og naturligt E-vitamin passer derfor ikke særligt godt med koens biologi, forklarer Søren Krogh Jensen.

Hvor meget E-vitamin der findes i koens mælk afhænger således meget af, hvordan landmanden fodrer sine køer.

- Hvis man vil producere mælk med et højt indhold af E-vitamin, er det derfor vigtigt at vælge fodermidler til køerne med et naturligt højt indhold af E-vitamin, som for eksempel frisk græs og græsensilage frem for majsensilage. Men samtidig skal man vide, at koen har en øvre grænse for, hvor meget E-vitamin, der kan udskilles i mælken. Jo højere mælkeydelse – jo tyndere bliver mælken også i forhold til koncentrationen af vitaminer og mikro-mineraler, fastslår Søren Krogh Jensen.

cc

Angreb af havreål i vårsæd

De første angreb af havrecystenematoder i havre er konstateret.

Mønsterbrug i Cuba viser vejen frem

Socialistiske Cuba tillader privat foretagsomhed, så landmændene kan sælge 20 procent af deres produktion selv. Resten købes af staten til fastsat pris. Det giver muligheder for blandt andre Fernando Funes-Monzote, der arbejder på at få flere i gang med en lønsom produktion.

Soja rydder skov, men det gør halvdelen af supermarkedets produkter også

Diskussionen om bæredygtigheden af soja stikker dybere end Danmarks grisestalde. Den handler om det globale fødevaresystem, som vi alle er en del af, og alle har ansvar for at ændre.

Overbormester aflyser planlagt udledning til Øresund

Først blev de planlagte udledninger af 290.000 kubikmeter spildevand til Øresund rykket til efteråret. Nu er de blevet endelig aflyst. Forsyningsselskab arbejder på at finde alternative løsninger.

Ekstra penge til at opspore jordforureninger

- Vi har desværre mange tusinde jordforureninger spredt ud i hele Danmark, siger miljøminister Lea Wermelin (S), der nu sætter ind for at finde 50 til 100 af dem.

Lav hollandsk mælkepris kan ramme den danske

I den kommende periode er risiko for nedjusteringer af den danske mælkepris med 7-14 øre, vurderer AgroMarkets.

Visionært anlæg vil reducere landbrugets klimabelastning

Organic Fuel Technology arbejder på at have første produktionsanlæg, der kan omdanne blandt andet halm til gas, olie og biokul, hvor gødningsværdien er bevaret, klar i januar 2021.

Usikkerhed om 20 procent-regel ved generationsskifter

Hovedreglen om, at en ejendom kan handles i familien til den offentlige ejendomsværdi plus/minus 15 procent bliver den 1. juli til en 20 procent-regel. Men det er usikkert, om reglen overhovedet kan bruges ved generationsskifter, påpeger rådgivningsselskab.
Side 1 af 1851 (37017 artikler)Prev1234567184918501851Next