bannerPos

Non GM-fodring spås en god fremtid, der er bare et men

Non GM-fodring er fremtiden, der er bare et men, og det er et væsentligt højere fosforindtag hos køerne. Det blev en række deltagere klogere på til årets Fodringsdag.

AF: TENNA BANG

REDAKTØR, LANDBRUGNORD
15-09-2020 11:19
Trods lidt mindre mælk viser en undersøgelse af 400 non GM-besætninger og 1.150 GM-besætninger, at der kan være økonomi i at lægge om. Der er bare en joker i snakken om non GM-fodring, og det er et 10 procent højere fosforindtag for køerne.

Med en erindring om at en af konklusionerne fra Fodringsdag 2017 var, at der ikke er en negativ forskel på kilo EKM før og efter omlægning til non GM-fodring, skød seniorkonsulent Henrik Martinussen, Seges, rækken af indlæg i gang. Det gjorde han med et opdateret forsøg, der viser, hvilken betydning non GM-fodring har for mælkeydelsen og fodermiddelvalget på årets Fodringsdag i Herning.

Han præsenterede et forsøg beregnet ud fra DSM foderkontroller i 2019 med omkring 1.150 GM-besætninger og 400 non GM-besætninger. Herunder omkring 300 med stor race og 100 med Jersey.

- Det er beregnet ud fra, hvor besætningerne er placeret i DSM. Der kan være en risiko for, at besætninger er placeret forkert, men jeg håber ikke, det skævvrider resultaterne, forklarede Henrik Martinussen indledningsvis.

Kigger man på foderrationerne ved stor race, ser man blandt andet et lavere indhold af råprotein og AAT i non GM-blandingerne. Der opleves et foderoptag på niveau, men et højere kraftfoderoptag ved non GM-besætningerne for stor race.

Ved non GM-jerseybesætningerne ser man også et lavere råproteinindhold, lavere AAT og her også et lavere PBV-indhold. Hos Jerseyerne er foderoptaget højere ved non GM og kraftfoderoptaget lavere.

Økonomi

Økonomien i non GM-fodring ved stor race skal blandt andet ses på baggrund af en lidt lavere ydelse fra 30,8 kilo mælk pr. ko pr. dag i GM-besætninger til 30,5 kilo mælk pr ko pr. dag i non GM-besætningerne - plus en lavere fedtprocent i mælken. Det giver en EKM-ydelse på 34,6 kilo ved non GM og 34,9 kilo ved GM-besætningerne, som vejes op af en 6 øre højere mælkeindtægt pr. kilo EKM ved non GM.

Det betyder, at man ved stor race ser et restbeløb pr. kilo EKM på 1,54 kroner ved non GM og 1,45 kroner i GM-besætningerne, og et restbeløb pr. ko på 53,29 kroner ved non GM og 51,11 kroner ved GM. Begge beregnet med standard grovfoderpriser.

Hos Jersey viser tallene en højere ydelse ved non GM-besætningerne på 21,3 kilo mælk pr. ko pr. dag mod 20,7 kilo mælk pr. ko pr. dag ved GM-besætningerne plus en højere mælkeindtægt. Dog har non GM-besætningerne en lavere fedt- og proteinprocent, som giver en EKM-ydelse på 30,7 ved non GM-besætningerne og 30,5 ved GM-besætningerne.

Restbeløbet pr. kilo EKM, beregnet ud fra standard grovfoderpriser, giver 1,78 kroner ved non GM og 1,64 ved GM-besætningerne. Restbeløbet pr. ko er ved Jersey knap 5 kroner højere. Altså har non GM-besætningerne et restbeløb pr. ko på 53,80 kroner mod 48,95 ved GM-besætningerne.

- Der er altså ikke noget, der antyder en dårligere økonomi ved at lægge om, forklarer Henrik Martinussen.

Fosfor kan blive den næste udfordring

Men, selvom det, som Henrik Martinussen sagde, ligger lige til højrebenet at skifte et par kilo soja ud med raps, er der et kæmpe men, og det er fosfor.

For generelt er fosfor-indholdet højere i non GM-rationerne.

- Fosfor er det store spøgelse i det her. Det ligger lige til højrebenet at skifte et par kilo soja ud med raps, men det giver et andet problem, og det er fosfor, lød det fra Henrik Martinussen.

Det blev i seniorkonsulentens undersøgelser set et øget fosforindtag på cirka 10 procent i non GM-besætningerne.

- Det betyder jo, at vi kigger ind i et øget normtal for fosfor, krav til ekstra harmoniareal for mange, og især undtagelsesbrug og Jersey vil blive ramt, sluttede han af.

Non GM-mælk fra 2021

Mejerivirksomheden Arla startede med non GM-mælk i efteråret 2016 efter et krav fra tyske forbrugere. Mælkeproduktionen i Sverige er lagt om, mens stort set hele Tyskland lagde om til non GM-mælk i 2019.

I dag udgør mælk fra non GM-produktion cirka 25 procent af alt mælk i Danmark.

Fra 1. oktober 2021 skal al dansk mælk til Arla være non GM. Derfor forventer man, at op imod 80-90 procent af de resterende mælkeproducenter starter omlægningen 1. januar 2021.

Kilde: Søren Just, Hedegaard.

Seges: Ikke den første sag

Der har tidligere været lignende sager, hvor landmænd i retten både er dømt og frikendt for fejl begået af deres konsulenter, lyder det fra Troels Toft, plantedirektør i Seges.

Landmand slipper for at bøde for rådgivers fejl

En fejl i gødningsregnskabet begået af landmandens konsulent betød anklage for overgødskning og en bøde på 16.000 kroner. Konsulenten tog på vegne af landmanden sagen til retten, og landmanden er nu frikendt. - Historisk afgørelse, lyder det fra konsulenten, Vagn Lundsteen.

Videoer om so-overlevelse

Seges Svineproduktion og dyrlæge Andreas Birch fra Ø-Vet belyser i et samarbejde, hvor det er bedst at skride ind for at forebygge en lav so-overlevelse. Det kan man høre om i nye videoer fra Svineproduktion.dk.

Indgå forpagtningsaftaler hvis du ikke kan stå for presset

Sprøjteforbud i BNBO er »tvangs-økologisering«, lyder det fra forening, der har lagt sag an mod staten for tiltaget. Foreningen opfordrer landmænd til tage deres forholdsregler, hvis de alligevel vælger at skrive under på »frivillige« aftaler med kommunerne om pesticider.

Jysk vil snart kun have træ fra FSC-skov

Alle nye træprodukter i Jysk skal være produceret af FSC-certificeret træ fra 1. januar 2022. Ved udgangen af 2024 vil alt træ brugt til møbelkædens produkter være FSC-certificeret.

Majs er kommet i fokus

Flere nye tilfælde med afrikansk svinepest er hen over ugen blevet konstateret i Tyskland. Det er dog ikke kun den afrikanske svinepest, der bekymrer landbrugsmarkedet. Det samme gør udviklingen i den globale forsyningssituation for majs, hvor den ene produktionsnedskrivning følger efter den anden.

I skovens dybe stille ro…

Naturen kan lindre og give psykisk sårbare ro. Et flertal i Folketinget vil nu hjælpe flere psykisk sårbare ud og få glæde af naturen gennem et partnerskab mellem Miljøstyrelsen og Landsforeningen Sind.

Barkbiller koster skovejere kassen

Skovbruget i Centraleuropa er hårdt ramt af billeangreb og oplever store tab. Skovdyrkerne opfordrer danske skovejere til at holde godt øje med angreb i bevoksningerne.

Forventer normalt marked

Skovfoged Klaus Lindhardtsen har positive forventninger til de kommende måneder.
Side 1 af 1924 (38478 artikler)Prev1234567192219231924Next