Nu skal landmanden lave surmælk for at forebygge diarré i kalvestalden

Måske vil vi i fremtiden se mælkeproducenter producere et surmælksprodukt hjemme i stalden og give det til kalvene for at mindske diarré og øge dyrevelfærden. Det er i hvert fald ambitionen bag det nye forskningsprojekt CalfCare.

DTU står i spidsen for et forskningssamarbejde, hvor eksperter netop nu er i gang med at udvikle et surmælksprodukt, som skal forebygge diarré blandt kalve.

Projektet hedder CalfCare og er målrettet forebyggelse af E. coli K99, som er en af de primære årsager til diarre og Salmonella Dublin, som både giver diarré hos kalve og kan være årsag til dødelige fødevarebårne infektioner i mennesker, skriver DTU Fødevareinstituttet på deres hjemmeside.

Målet er, at produktet vil kunne mindske kalvedødeligheden og føre til et lavere forbrug af antibiotika, samt øget dyrevelfærd.

Lavere antibiotikaforbrug

DTU og samarbejdspartnerne KU, Thise Mejeri, Calvex og Seges håber på at kunne udvikle et tanksystem og en starterkultur, så landmanden kan producere surmælksproduktet på sin egen gård.

Produktet indeholder specifikke mælkesyrebakterier, der kan nedbryde mælkeproteiner til små bestanddele, som kan hæmme E. coli K99 og Salmonella Dublins evne til at forårsage sygdom.

Mælkesyrebakteriernes evne til at hæmme sygdom er veldokumenteret, men så vidt forskerne ved er det første gang, at den type bakterier bliver brugt uden for laboratoriet og de bliver sammensat i en cocktail af de mest egnede bakterier i stedet for enkeltkulturer.

- Der er mange gevinster ved mindre forekomst af diarré såsom lavere antibiotikaforbrug, lavere dødelighed, højere dyrevelfærd og en bedre økonomi. Blandt de kalve, der bliver syge og dør i de første måneder, er årsagen ofte diarresygdomme forårsaget af E. coli K99, forklarer seniorforsker Søren Aabo fra DTU Fødevareinstituttet.

Øger bæredygtigheden

Diarré er et kendt problem blandt spædkalve, som ikke alene er til gene for dyrevelfærden, men også landmandens økonomi. Det skyldes blandt andet, at syge dyr medicineres og vokser dårligere end sunde kalve – og mange kalve dør, skriver DTU.

De mener også at mindre diarré vil øge bæredygtigheden i mælkeproduktionen gennem bedre foderudnyttelse og mindre udledning af kvælstof, fosfor og CO2.

Surmælksproduktets virkning vil blive afprøvet på kalve under 8 uger fra fire forskellige besætninger. Resultaterne vil blive sammenholdt med sygdoms- og produktionsdata fra kontrolhold. Senere i projektet vil et mikromejerianlæg blive udviklet og prøvekørt i én besætning.

Projektet er støttet af GUDP (Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram) som har givet knap 6,5 millioner kroner til projektet, som DTU Fødevareinstituttet er projektleder for.

teba

Læs også