Ny bestyrelse i Dansk Limousine Forening

KØDKVÆG Der var i år ekstra spænding omkring valg til bestyrelsen i Dansk Limousine Forening, idet de to bestyrelsesmedlemmer på valg – Jens Thaysen, Østbirk og Susanne Brandt, Vojens – begge på forhånd havde meddelt, at de ikke modtog genvalg.

Nyvalgt, blandt fire kandidater blev Camilla Jessen, Brørup og Else Merete Ebbensgaard, Ulfborg. Følgende tre bestyrelsesmedlemmer: Søren Grunnet, Billund, Lene Black Sinkjær, Spjald og Jan P. Jensen, Gjern var ikke på valg i år.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Søren Grunnet som formand og Lene Black Sinkjær som næstformand.

Poul Nygaard, Ugerløse og Allan Kragh Madsen, Randers blev genvalgt til avlsudvalget.

Karoline Ravn blev nyvalgt, mens Allan Lorentzen, Gesten og Susanne Grundvad Jessen blev genvalgt til PR og aktivitetsudvalget.

Læs også