bannerPos

Ny kampagne skal få landmanden til at tjene mere på mælkekvalitet

- For rigtigt mange mælkeproducenter er der penge at hente direkte ind på bundlinjen ved at forbedre mælkekvaliteten. Derfor har vi i Kvægs bestyrelse besluttet at sætte ekstra fokus på bedre mælkekvalitet, siger Christian Lund, formand for Landbrug & Fødevarer Kvæg.
11-01-2020 10:44

En kampagne fra Seges sætter fokus på, at målrettet rådgivning kan løfte mælkekvaliteten og dermed øge indtjeningen til mælkeproducenten. Det handler blandt andet om, at mælkeproducenten bliver mere proaktiv omkring mælkekvalitet.

- Det er ærgerligt ikke at opnå den bedst mulige afregning gennem høj mælkekvalitet.

Sådan siger formand for Landbrug & Fødevarers sektor Kvæg, Christian Lund.

- For rigtigt mange mælkeproducenter er der penge at hente direkte ind på bundlinjen ved at forbedre mælkekvaliteten. Derfor har vi i Kvægs bestyrelse besluttet at sætte ekstra fokus på bedre mælkekvalitet, siger Christian Lund.

- Vi skal væk fra at tro, at rådgivning om mælkekvalitet kun er nødvendig, når der er noget galt. Intet kunne være mere forkert, for hvis man er proaktiv på gården og får alle sine medarbejdere med ombord, er der penge at hente, også selvom mælkekvaliteten allerede ser fin ud, siger Christian Lund.

 Fokus på rådgivning

Kvægbestyrelsens ønske er baggrunden for, at Seges nu skruer op for rådgivning om mælkekvalitet direkte til landmanden. Det siger Bent Nielsen, afdelingschef for Veterinær- og kvalitets-forhold i Seges.

- Den gode nyhed er, at der er hjælp at hente, så kvalitetsafregningen kan blive højere.

Seges har mange års erfaring med at hjælpe mælkeproducenter landet over, når der opstår problemer med kvaliteten, og den viden, kvalitetsrådgiverne ligger inde med, skal nu endnu mere i spil. Derfor starter Seges kampagnen »God mælk og bedre bundlinje«, som skal få mælkeproducenter til at fokusere på mælkekvaliteten som en vej til at forbedre indtjeningen.

- Den enkelte mælkeproducent skal få øjnene op for, at der kan være mere at hente på kvalitetstillæg ved at få rådgivning målrettet netop mælkekvalitet. Det kan selvfølgelig handle om at få løst akutte udfordringer, men i endnu højere grad handler det om at være proaktiv – sammen med kvalitetsrådgiveren - og derved sikre så højt et niveau i dagligdagen som muligt. Det kan jo give flere penge direkte på bundlinjen. Hvorfor ikke samle dem op? spørger Bent Nielsen.

- Tag et kig på din seneste afregning fra mejeriet. Er du tilfreds? Får du det højst mulige kvalitetstillæg for din mælk, eller er der nedgang i mælkeafregningen? Der er ingen skam i at bede om rådgivning fra eksperter, men det er da en skam ikke at opnå det bedst mulige resultat, siger Bent Nielsen.

 Viden og praktisk erfaring

Seges råder over et team af uvildige rådgivere, der rykker ud til hele landets malkekvægsbesætninger og give rådgivning og værktøjer til, hvordan mælkens kvalitet kan forbedres. De har mange års praktisk erfaring, og de ser ikke kun på én faktor, som for eksempel malkeanlægget, men på alle områder, som kan have betydning for kvaliteten – herunder teknik, sundhed og ledelse.

- Med udgangspunkt i den enkelte bedrift og landmandens ønske om at gøre det endnu bedre og få det sidste med, finder rådgiveren potentialerne og giver konkrete råd og værktøjer. Vi forklarer og demonstrerer – og vi følger op, så vi sikrer, at resultaterne følger med, siger Bent Nielsen.

Opgaverne løses i tæt samarbejde med den praktiserende dyrlæge, kvægbrugskonsulent, leverandørerne af malkeudstyr og mejerierne – og Seges’ rådgiveren tager gerne tovholderfunktionen. Hvis landmanden giver Seges samtykke, kan rådgiveren indhente de kvalitetsdata, der ligger i DMS.

teba

Fokus på mælkekvalitet

Et besøg af en kvalitetsrådgiver kan blandt andet indeholde rådgivning omkring:

•                Mælkens bakteriologiske kvalitet

•                Indretning af malkecenter og instruktion i korrekt malkning

•                Teknisk afprøvning af malkeanlæg og køletanke

•                Forbedring af yversundhed og dyrenes trivsel

•                Staldforhold

Seges Mælkekvalitet tilbyder også at undervise og instruere medarbejdere.

Kvalitetsrådgiveren kan også være sparringspartner og give en second opinion i forbindelse med valg og brug af nyt malkeudstyr, som for eksempel malkesystemer og mælkekøling. Det kan give en god start uden unødvendige opstartsproblemer.

(Kilde. Seges)

Ny vaccine skal spare griseliv og sænke forbruget af zink og antibiotika

Statens Seruminstitut, Aarhus Universitet og Seges går sammen om at udvikle en vaccine, som kan redde tusinder af grise fra tidlig død, reducere forbruget af antibiotika drastisk og spare miljøet for udledning af zink. Fødevareministeren er spændt på udfaldet.

Landmænd så på skrælpløjning

35 landmænd brugte en formiddag hos Elsnab Landbrug I/S i Vendsyssel for at se nærmere på skrælpløjning.

Overrasket over at genbrugsplast faktisk duer til dyr

Skandinavisk Landbrugsplast og Helgenæs Maskinstation tester i år et strækplast-produkt med 30 procents genbrugsplast til wrapning af hø og ensilage. – Vores opgave er at teste plasten og foreløbigt har det vist sig fuldt på højde med de plasttyper, vi hidtil har anvendt, lyder det.

Maskinerne må tilpasse sig bakke og dal

I et særligt smukt bakket dansk kulturlandskab som det findes på Helgenæs og Mols, tilpasser Helgenæs Maskinstation sig landskabet med sit maskinvalg – ikke omvendt.

Merrild vil have landbrugets kritikere på banen

Det er dybt frustrerende, siger L&F-formand, Martin Merrild, der frygter, at landbruget igen kommer til at få skylden for manglende målopfyldelse på grund it-fejl hos Landbrugsstyrelsen i minivådområdeordningen. Enhedslistens landbrugsordfører, Søren Egge Rasmussen, fortæller, at han er opmærksom på, at landmændenes it-systemer selvfølgelig skal virke.

Et par høstdage endnu og så til såning af raps og efterafgrøder

Alfred Nielsen, Annebjerggaard, overvejer den rette etableringsmetode til efterafgrøderne.

Spekulanterne sælger korn

I mere end et år har de spekulative kapitalfonde satset på faldende priser for blandt andet majs. Der er ikke noget, der tyder på, at de vil ændre denne holdning til majsprisen lige foreløbigt. Således fortsætter de store spekulanter med at sælge majsfutures i stor stil.

Sojabønner står godt i USA men hvedekvaliteten nedgraderes

Gunstige vejrforhold i USA betyder, at den amerikanske soja står stort set fremragende. Derimod har vejret ikke artet sig nær så optimalt for den amerikanske hvede.
Side 1 af 1894 (37872 artikler)Prev1234567189218931894Next