bannerPos

Nyt virtuelt hegn kan øge udbytterne af afgræsning

Der er flere fordele ved at få et virtuelt hegn via No fence-appen.

AF: HENNING K. ANDERSEN

JOURNALIST
30-09-2019 10:30
Med et nyt usynligt, virtuelt hegn kan mælkeproducenter sætte deres køer på nyt græs hver dag uden at skulle flytte et fysisk hegn. – Det kan være en revolution indenfor afgræsning og give mere end dobbelt så stor udnyttelse, vurderer kvæg -og økologirådgiver Claus Larsen.
Med en telefon og en app i hånden kan mælkeproducenter via GPS indtegne et virtuelt hegn på deres arealer.

Køerne eller andre kreaturer skal derefter have et nakkehalsbånd på. Halsbåndet giver i første omgang et advarselssignal fra sig, hvis koen nærmer sig det virtuelle hegn, og kommer den fortsat tættere, vil den få et stød.

Systemet, der hedder No Fence, kører i Norge, hvor både landmænd med køer og geder bruger systemet. Dog ikke i så store besætninger som i Danmark og i højere grad ved mindre flokke, der afgræsser naturområder.

- Hvis det her kunne komme til at køre i Danmark, vil det være en revolution indenfor afgræsning. Tanken er helt genial, siger Claus Larsen, der er kvægrådgiver i KvægXperten og økologirådgiver i Agri Nord.

Han blev præsenteret for systemet ved en nordisk konference for økologi i sidste uge.

Praktikken bremser den optimale løsning
Det er absolut bedst at give køerne et nyt stykke græs hver dag. Men i praksis er det de færreste, der har tid og mulighed for at flytte et fysisk hegn hver dag.

- Der er nogle, der gør det, men det er de færreste, siger Claus Larsen.
Den problemstilling kan nu være en saga blot med den nye app.

Dobl op på udbyttet
Hvis køerne lukkes på den samme græsmark dag efter dag, vil græsudbyttet falde.

- Ved at anvende små folde, giver det højere udbytte. Der er dokumentation for, at hvis man giver nyt græs hver dag, og i øvrigt har en stram styring af sine afgræsningsmarker, kan man øge udbytterne fra 1.000 op til 2.200 foderenheder pr. ko på en sæson, siger Claus Larsen.

Det skyldes blandt andet, at køerne træder mindre græs ned, og at græsset får den hviletid, det har behov for, for at give maksimalt udbytte.

Derudover får køerne en mere jævn og ensartet fodring, når de hver dag får det samme friske, nye græs. Det betyder også, at de æder mere og dermed får en højere foderoptagelse.

Hyld landbruget for at optimere biomassen

Planteavlerne bør ikke finde sig i, at energisektoren render med hele gevinsten i klimaregnskabet, siger Søren Ilsøe, konsulent i Agrovi.

Nyt notat beskriver oprindelsen af PRRS-varianten hos Hatting

Seges Svineproduktion beskriver i et nyt notat den nye variant af PRRS1 og resultatet af de undersøgelser der er gennemført for at sporer oprindelsen af virusset der smittede Hattings ornestation ved Horsens.

Anerkendt i samfundskontrakten

- Moderniseringsstøtten til nybygning af moderne slagtesvineanlæg er samfundets anerkendelse af vores bidrag til samfundsøkonomien og beskæftigelsen, siger Lars Jensen, Stensager Svin.

Billigere stipladser til slagtesvinene

»Konceptstalden« er ifølge Seges Svineproduktion, et billigere, men produktionssikkert bud på et alternativ til den traditionelle slagtesvinestald.

- Er vi da virkelig så ulandsbetragtet, at en ansøger ikke vil bo med os

At lederen af Landbrugsstyrelsen i Augustenborg har tjenestested i København fører nu til, at Venstre indkalder både finansminister og fødevareminister til åbent samråd. Landboformand undrer sig også.

Brokgrise hædres med særbehandling

Det irriterer Lars Jensen, Stenager Svin I/S nær Aars i Himmerland, at man bruger udtrykket sygestier, når brokgrisene reelt er raske grise, der blot kræver særlig opmærksomhed, lidt mere plads og ekstra halm.
Side 1 af 1773 (35448 artikler)Prev1234567177117721773Next