Optimeret mælkeproduktion opvejer høje lønninger

Tal fra IFCN viser, at danske mælkeproducenter er så gode til at optimere på mange parametre, at det opvejer de høje lønninger i forhold til de europæiske kolleger.

Det danske lønniveau er højt – også indenfor mælkeproduktion. Det viser de seneste tal fra IFCN, som er det internationale forskningsnetværk, der hvert år indsamler data fra en lang række lande i Europa og sammenligner mælkesektoren på tværs af grænser.

Her har de danske bedrifter de næsthøjeste gennemsnitlige lønomkostninger pr. time – kun overgået af Holland, skriver Seges i KvægNyt.

Til gengæld er de danske mælkeproducenter så dygtige til at optimere både produktion, ydelse, mælkekvalitet og arbejdskraft, at man i forhold til sine europæiske kolleger ligger lavt, når man regner arbejdsomkostninger i forhold til produktionen pr. kilo EKM, skriver Seges.

Arbejdsomkostningerne inkluderer aflønning af medarbejdere, men også fuld ejeraflønning. Det indikerer, at danske mælkeproducenter er meget effektive. Tallene viser også, at danske mælkeproducenter har investeret mere kapital i bedrifterne end gennemsnittet. Og her er en del investeringer foretaget, fordi lønninger er dyre, og arbejdstid derfor skal minimeres. En fransk landmand, der betaler det halve i løn, vil formentlig ikke prioritere at investere i arbejdsreducerende tiltag i samme grad.

Dygtige medarbejdere optimerer

- Når man taler om løn i landbruget i Danmark, er det derfor værd at tænke over, at det godt kan give en ekstra gevinst at betale for kvalificeret arbejdskraft på bedriften, lyder det i KvægNyt.

- En dygtig medarbejder kan bidrage til at optimere nogle processer, der skaber bedre sundhed eller højere mælkekvalitet, hvilket vil give en værdi på bundlinjen. Ligeledes kan en dygtig medarbejder også tage noget ansvar fra ejerens skuldre og dermed frigive tid og overskud til, at han får brugt sin tid på at træffe velovervejede beslutninger på bedriften. Samtidig kan fokus på at spare lønkroner gøre det endnu sværere at tiltrække de dygtige medarbejdere, konstaterer Seges.

cc

Læs også