Kvægnoter: Rejs med Nuffield Scholarship

Vil du gerne ud i verden og lære om et selvvalgt område indenfor landbrug? Så er det måske en idé at ansøge om et Nuffield Scholarship; det anbefaler Seges.

Fonden Nuffield Scholarship giver hvert år omkring tyve personer
mulighed for at rejse ud i verden i en periode på to måneder for at blive klogere på emner inden for landbrug, fødevarer, gartneri eller landdistriktsvirksomhed. Man tildeles omkring 12.000 pund, svarende til cirka 100.000 kroner.

Som modydelse skal man efter sin hjemkomst levere en rapport om det, man har lært, ligesom det forventes, at man vil fortælle om sin nye viden.

Målgruppen er ikke kun unge, men også folk der er i fuld gang med deres arbejdsliv. Du kan læse mere på www.nuffieldscholar.org.

Ny test finder salmonella i gødning

Dyrlægekæden LVK har i samarbejde med biotekfirmaet DNA Diagnostics, udviklet en PCR-test af gødning, som kan finde Salmonella Dublin eller fastslå, om der er andre typer af salmonella på spil i eksempelvis staldafsnit eller hos enkelt-dyr. Det skriver LVK.

Hidtil har bakteriologisk dyrkning ved mistanke om salmonella medført direkte flytning til niveau 3, hvis den dyrkede prøve er positiv. Men med den nye test kan man teste uden frygt for at rykke til niveau 3.

- Dermed får vi en helt ny mulighed for rent rådgivningsmæssigt at hjælpe landmændene med at finde kroniske smittebærere eller specifikke staldafsnit, hvor smitten er. Og så kan vi handle på det uden frygt for at rykke til niveau 3, siger Kenneth Krogh, kvægfagdyrlæge hos LVK.

Tilføjelser til anbefalinger for antibiotika til øko-køer

Kvægdyrlægerne Midt minder om, at pr. 20 januar bliver de supplerende regler i de frivillige anbefalinger ved produktion af økologisk mælk og kød udvidet med følgende krav:

Ved behandling mod yverinfektioner hos malkende køer er det ikke tilladt at anvende andre antibiotika end simple penicilliner. Ved behandlingskrævende yverinfektioner anbefales det, at smertelindring indgår som en del af behandlingen.

I forbindelse med goldning er det kun tilladt at behandle med antibiotika, såfremt der ved forudgående undersøgelse af mælkeprøve er konstateret infektion med B-streptokokker, Staph. Aureus, Strep. Uberis eller Strep. Dysgalactia.

Ved behandling i forbindelse med andre sygdomme/lidelser er det ikke tilladt at anvende andre antibiotika end simple penicilliner, med mindre der foreligger en særlig veterinærfaglig begrundelse.

Begrundelse for brug af bredspektrede antibiotika skal indføres i bedriftens logbog, og medicinanvendelsen skal indberettes til kvægdatabasen.

Læs også