Sæt et vandur på strengen og undersøg vandets indhold

En ko skal drikke tre gange sin ydelse, men gør den det? En bygningsrådgiver anbefaler at få sat et vandur på streng, at få lavet en vandanalyse og gjort vandkarrene rene hver eneste dag. Og sidst, men ikke mindst, bør man tænke over, om ens vandkar hænger i den rigtige højde, 70-70 centimeter over jorden.

Det er ikke mange, der har vandkar placeret 50-70 centimeter fra jorden for at give koen den bedste drikkestilling og drikkeadfærd. Det er bare en af en række ting, man skal være opmærksom på, når vi snakker om vandoptag og malkekøer, lyder det fra bygningsrådgiver Anders Ugelvig i det seneste nummer af Velas Kvægnyt.

Han undrer sig over, at mælkeproducenterne har fuldstændig styr på, hvor meget foder køerne skal optage, før de når deres ydelsesmål, mens de færreste ved, hvor meget vand deres køer optager, eller hvad vandet i grunden indeholder.

Og hvorfor ved man egentlig ikke det, når mælken indeholder op imod 90 procent vand, og vi samtidig ved, at køernes optag af vand er medbestemmende til, hvor meget tørstof/energi koen kan optage.

- Optaget af tørstof/energi er grundlaget for mælkeydelsen. Derudover ved vi, at under normale omstændigheder drikker koen cirka tre gange dens ydelse i vand. Nærmer vi os kriterierne for varmestress, kan vi gange ydelsen med fem for at finde det normale vandoptag. Noget, vi typisk ikke tænker over, hvorfor vi heller ikke ved, hvor meget vand, der optages, forklarer Anders Ugelvig.

Han anbefaler i nyhedsbrevet læserne til at få sat et vandur på strengen til drikkekar og vandkopperne for på den måde at følge vandoptaget.

Få taget en vandanalyse

Han anbefaler også at få undersøgt, hvad ens vand indeholder, uanset om man har egen boring eller får vand fra vandværket.

- I Danmark har vi store forekomster af for eksempel jern, fosfor, mangan, okker med videre i grundvandet. Disse mineraler giver vandet en besk smag og kan nedsætte drikkelysten på grund af smagbarheden, siger han.

Anders Ugelvig opfordrer til, at man får taget en vandanalyse, så man kender det præcise indhold af alt og dermed, om der er noget, der kan forstyrre drikkelysten.

- Med en analyse i hånden ved vi, hvor indsatsområdet skal være. For eksempel om der skal monteres et vandrensningsfilter eller måske en anden vandforsyning, forklarer konsulenten.

Rengør hver dag

Han oplever generelt en meget svingende hygiejne i vandkarrene, og det kan også påvirke vandoptaget.

- Vi har en skidt tendens i Danmark til ikke at ofre den fornødne energi på at holde vandkarrenen rene. De skal helst gøres rene hver dag og gerne med en blød børste, en autobørste, så drikkekarrene bliver så rene, at både du og jeg vil drikke af dem, forklarer han.

Det gælder ikke blot ved køerne, men også ved kalvene og ungdyrene.

- En af de ting, vi kan lære af vores kollegaer med kyllinger og grise, er, at også vandstrengen skal rengøres. Dette kan til fornuftige penge klares med et medicindoseringsanlæg, hvor der for eksempel tilsættes pereddikesyre eller anden lovlig og godkendt desinfektion. Min anbefaling vil være at få lavet en decideret desinfektionsplan for dette, når vandanalysen foreligger, siger Anders Ugelvig og opfordrer til, at man for eksempel taler med sin lokale mælkekvalitetsrådgiver.

50-70 centimeter over jorden

Man bør også kigge på de fysiske forhold i stalden og placeringen af vandkarrene. Er der plads nok til, at køerne kan stå og drikke uden at blive forstyrret?

Anders Ugelvig anbefaler, at vandkarrene er placeret i mellem 50 og 70 centimeter højde.

- Mange steder er karrene placeret væsentlig højere, for at dyrene ikke skal gøde i dem. Det giver desværre en dårlig drikkestilling og drikkeadfærd for køerne og derved mindre vandoptag. Køerne skal kunne suge vandet op – gerne 10-2 liter pr. minut, konstaterer hanog minder om, t der minimum skal være 10 centimeter vandkar pr. ko i holdet.

- Det vil sige 10 køer »fylder« 1 meter frit vandspejl i længden, lyder det.

Hver meter vandkar skal kunne tilføres 20 liter pr. minut, også når der vaskes malkestald, mælketank eller lignende. Dette skal sikre, at vandkarrene ikke løber tør i spidsbelastningerne omkring malkning og rengøring.

- Kan vi ikke sikre et fornuftigt flow af vand fra enten boring eller vandværk, kan vi løse det med en buffertank til vand. Denne kan fornuftigt udstyres med en trykpumpe og UV-lys. Trykpumpen for at holde trykket i vores rørsystem, der naturligvis er lavet uden indsnævringer. UV-lyset for at undgå en opblomstring af kim, forklarer bygningsrådgiveren.

teba

Læs mere om Kvæg- og malkestalde

Valget af staldsystemer er afgørende for både produktivitet og dyrevelfærd i landbrugsdrift. Læs mere om emnet, og bliv inspireret af andres arbejdsgange og implementering af teknologier og automatiseringer.

Læs mere her

Læs også