Seges anbefaler krisefoderbudget til tørkeramte husdyrproducenter

- Er der køer og kvier, som alligevel skulle sendes til slagtning snart, så overvej at fremrykke det, lyder det fra rådgiver.

Tørken er slem -  ikke mindst for de økologiske landmænd med køer på græs.

 - Der er ingen tvivl om at situationen er kritisk. Græsset er gult de fleste steder i landet. Men der er store regionale forskelle på, hvor kritisk den er. Det afhænger både af vejrsituationen, men også af landmandens foderbeholdning fra 2017.

- Vi anbefaler at landmændene får lavet et krisefoderbudget og foderplan frem til næste års høst, hvor man ser på, hvilke afgrøder der er til rådighed og kan bruges som foder. Og om der eventuelt skal eller kan - sås en afgrøde i august, siger Kirsten Holst, der er økologichef hos Seges. 

Overvej besætningens størrelse

Derudover bør man allerede nu overveje at reducere i besætningen.

- Er der køer og kvier som alligevel skulle sendes til slagtning snart, så overvej at fremrykke det. Vi arbejder også med andre muligheder, der kan afhjælpe situationen – ikke mindst for nyomlæggere, siger siger Kirsten Holst.

Også Landbrug & Fødevares Økologisektion bliver der arbejdet på at finde løsninger.

 - Vi har rettet henvendelse til Landbrugsstyrelsen for at få dem til at undersøge, om der kan gives dispensation fra reglen om, at 60 procent af foderet hos de økologiske køer skal være grovfoder, siger Hans Erik Jørgensen, der er sektionens formand.

Læs også