bannerPos

Mælkeproducent fik andenplads for godt arbejdsmiljø

Mælkeproducent Jacob Seiger Stensig, Holstebro, har modtaget andenpladsen i Landbrugets Arbejdsmiljøpris.
15-11-2019 11:10

På Store Blæsbjerg ved Holstebro er de altid på forkant med reparationer og vedligehold, og det nedbringer risikoen for arbejdsskader. Den indsats har netop udløst en flot andenplads i forbindelse med Landbrugets Arbejdsmiljøpris.

Hos mælkeproducent Jacob Seiger Stensig fra Holstebro prioriteres det gode arbejdsmiljø, og både ejere og medarbejdere er enige om, at sikkerheden er vigtig. Det har netop udløst en flot andenplads i forbindelse med Landbrugets Arbejdsmiljøpris, en pris som hvert uddeles af Seges.

- For eksempel sker håndtering af dyrene altid på deres præmisser, og der gives instruktion i håndtering af dyrene og dyrs adfærd til alle medarbejdere, siger Helle Birk Domino, der er arbejdsmiljøchef i Seges.

Helle Birk Domino står hvert år bag udvælgelsen af vinderen, som i år blev opformeringsbesætningen Kokkenborg ApS på Fyn, og nummer to i forbindelse med »Landbrugets Arbejdsmiljøpris«, der bliver uddelt til en bedrift, som gør noget ekstra for at styrke sikkerhed i landbruget, der, på trods af mange forskellige initiativer og tiltag, stadig er en farlig arbejdsplads.

 

Tavlemøder

På Store Blæsbjerg ved Holstebro, som driver 800 hektar jord, udvikles der hele tiden nye idéer, der kan gøre arbejdsdagen lettere for både mennesker og stedets 585 malkekøer plus opdræt.

- Staldene er indrettet med mange hjælpemidler, der gør det let og sikkert at håndtere dyrene. For eksempel er der malkerobotter, robotter, der rengør spalter, robotter, der fejer foder ind, strømaskine samt fodervogne, mælketaxa og så videre. Så der er så lidt fysisk belastning som muligt, siger Helle Birk Domino og fortsætter:

- For at få arbejdsmiljø på dagsordenen afholdes der tavlemøder hver mandag, hvor sikkerhed er en naturlig del af mødet. Her giver Jacob Seiger Stensig og medarbejdere ros til hinanden for ting, de sætter pris på, der er gjort eller sagt.

Hvis man spørger de otte medarbejdere, hvorfor de netop gerne vil arbejde her, er svarene:

- Det er sjovt og lærerigt at arbejde på et dynamisk landbrug med afvekslende opgaver efter eget ønske.

- Vi arbejder sammen som team og hjælper hinanden.

- Vi har frihed i forhold til opgaver og arbejdstider og høj grad af indflydelse på bedriften. Jacob er meget lydhør overfor nye idéer og ønsker, og der er hele tiden udvikling i produktionen.

Komplicerede regler for unge i landbruget

Generelt må børn under 18 år ikke beskæftige sig farlige maskiner. Patriotisk Selskab beskriver nogle af de mange regler for børn og unge i landbruget.

Sodødeligheden blev sænket med 35 procent

For at bringe sin besætnings sodødelighed ned har Hans Christian Carstensen ændret praksis, så der er indført mere overvågning af søerne. Det har været med til at sænke dødeligheden 35 procent inden for de seneste tre år.

Hold på søerne og få en nem merindtjening

Beregninger fra Velas svinekonsulenter viser, at der kan være en fortjeneste på 180-280.000 kr. om året ved at øge overlevelsen af søer med fem procent.

Russisk hvedeproduktion nedskrives

Efterhånden som den russiske hvedehøst skrider frem, har det vist sig, at udbytterne i år ikke bliver så gode, som tidligere forventet. Derfor nedskriver det russiske konsulentbureau Sovecon nu den samlede russiske hvedeproduktion for 2020.

Kommer olieprisen nogensinde op igen?

Olieprisen har fundet sig et mere stabilt leje efter måneder med voldsomme udsving. Set i forhold til februar måned, så er olieprisen dog stadig lav, og det er nu spørgsmålet, om vi nogensinde igen vil se en oliepris på niveauerne fra før coronakrisen.

Frøgræshøsten udfordret af vejret

Regn har udfordret i engrapgræs, og blæst har kostet tab i rødsvingel

- Med den nye aftale vil vi sikre sukkerroerne i Danmark

Troels Frandsen er ny formand for de cirka 850 sukkerroedyrkende landmænd, der de seneste år har skulle omstille sig fra faste kvoter til det frie marked. – Nu har vi netop indgået en fornyet aftale med Nordic Sugar, der skal medvirke til at sikre den fortsatte sukkerroedyrkning i Danmark, fastslår han.
Side 1 af 1876 (37510 artikler)Prev1234567187418751876Next