Mælkeproducent fik andenplads for godt arbejdsmiljø

På Store Blæsbjerg ved Holstebro er de altid på forkant med reparationer og vedligehold, og det nedbringer risikoen for arbejdsskader. Den indsats har netop udløst en flot andenplads i forbindelse med Landbrugets Arbejdsmiljøpris.

Hos mælkeproducent Jacob Seiger Stensig fra Holstebro prioriteres det gode arbejdsmiljø, og både ejere og medarbejdere er enige om, at sikkerheden er vigtig. Det har netop udløst en flot andenplads i forbindelse med Landbrugets Arbejdsmiljøpris, en pris som hvert uddeles af Seges.

- For eksempel sker håndtering af dyrene altid på deres præmisser, og der gives instruktion i håndtering af dyrene og dyrs adfærd til alle medarbejdere, siger Helle Birk Domino, der er arbejdsmiljøchef i Seges.

Helle Birk Domino står hvert år bag udvælgelsen af vinderen, som i år blev opformeringsbesætningen Kokkenborg ApS på Fyn, og nummer to i forbindelse med »Landbrugets Arbejdsmiljøpris«, der bliver uddelt til en bedrift, som gør noget ekstra for at styrke sikkerhed i landbruget, der, på trods af mange forskellige initiativer og tiltag, stadig er en farlig arbejdsplads.

 

Tavlemøder

På Store Blæsbjerg ved Holstebro, som driver 800 hektar jord, udvikles der hele tiden nye idéer, der kan gøre arbejdsdagen lettere for både mennesker og stedets 585 malkekøer plus opdræt.

- Staldene er indrettet med mange hjælpemidler, der gør det let og sikkert at håndtere dyrene. For eksempel er der malkerobotter, robotter, der rengør spalter, robotter, der fejer foder ind, strømaskine samt fodervogne, mælketaxa og så videre. Så der er så lidt fysisk belastning som muligt, siger Helle Birk Domino og fortsætter:

- For at få arbejdsmiljø på dagsordenen afholdes der tavlemøder hver mandag, hvor sikkerhed er en naturlig del af mødet. Her giver Jacob Seiger Stensig og medarbejdere ros til hinanden for ting, de sætter pris på, der er gjort eller sagt.

Hvis man spørger de otte medarbejdere, hvorfor de netop gerne vil arbejde her, er svarene:

- Det er sjovt og lærerigt at arbejde på et dynamisk landbrug med afvekslende opgaver efter eget ønske.

- Vi arbejder sammen som team og hjælper hinanden.

- Vi har frihed i forhold til opgaver og arbejdstider og høj grad af indflydelse på bedriften. Jacob er meget lydhør overfor nye idéer og ønsker, og der er hele tiden udvikling i produktionen.

Læs også