Taktisk spilfægteri og truende bagtæppe

Af Kristian Pihl Lorentzen, Hermelinvej 4, Ans, MF for Venstre

Det var ildevarslende, da regeringen valgte at lægge dens ellers længe ventede landbrugsudspil i skuffen. Vores landmænd blev i stedet spist af med en konference for politikere og interesseorganisationer. Dialog er altid udmærket. Men det at regeringen ikke lægger kortene på bordet, er lurpasseri og et udtryk for taktisk spilfægteri. 

S-regeringen har tidligere meldt ud, at man kan flytte op til 20 eller endda 30 procent af den direkte landbrugsstøtte over til grønne støtteordninger. Hvis dette skulle blive tilfældet, betyder det, at regeringen fjerner indkomstgrundlaget for rigtig mange danske landmænd. Det ville ødelægge dansk landbrugs konkurrenceevne i forhold til udlandet. Med tab af arbejdspladser på landet og tab af enorme eksportindtægter til følge. En anden bekymring er truslen fra de røde partier om reduktion af kvælstofudledningen fra 56.000 ton til 36.000 ton. Helt urealistisk og en de facto nedlukning af landbruget. Det vil Venstre under ingen omstændigheder være med til. 

Godt og besnærende

Det lød godt og besnærende, da statsministeren udtalte, at vi ikke skal tvinge landbrugsproduktionen ud over landets grænser. Men når det kommer til stykket, så sidder regeringen på hænderne fremfor at lægge deres udspil åbent og ærligt frem på bordet.

Dansk landbrug fortjener bedre. Hvis vi i Venstre skal indgå i en bred aftale om landbruget, så skal der være tale om en realistisk helhedsplan med stabile rammevilkår, der styrker landbrugsproduktionen, dansk økonomi og beskæftigelsen i landdistrikterne.

De dygtige danske landmænd har allerede bevist, at der kan gennemføres en stor animalsk og vegetabilsk produktion i pagt med dyrevelfærd, miljø og natur. Det skal vi anerkende og bygge videre på i stedet for at lave taktisk spilfægteri med komplet urealistisk mål og krav som truende bagtæppe. Det er mit håb, at regeringen vil afvise de fuldkommen urealistiske krav fra støttepartierne på venstrefløjen og i stedet se i retning af vi andre, der ønsker en fremtid med fortsat stor og miljøvenlig produktion af gode danske fødevarer. 
 

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også