Fødevarer skal produceres med den mindste klimabelastning

Når vi producerer fødevarer, påvirker vi miljøet, klimaet og biodiversiteten. Det kan ingen afvise. Udfordringen er at producere, hvor belastningen er mindst. Svaret er enkelt. Der skal produceres mest muligt i Danmark.

Vi er nødt til at lægge vores nationalegoisme til side og tænke globalt. Hvis vi reducerer landbrugsproduktionen i Danmark, som udgør 0,16 procent af jordens dyrkbare areal (Kilde: FAO) og med en andel på 0,08 procent af jordens befolkning, har det ingen betydning for klimaet. Om vi så laver alt landbrug i Danmark om til natur, vil det ikke have nogen målbar global klimamæssig effekt.

Tværtimod betyder det noget for det globale klima at øge produktionen i Danmark. For dermed sikrer vi, at produktionen ikke øges andre steder, hvor klimaet belastes mere pr produceret enhed. I Danmark producerer vi med verdens mindste klimaaftryk.

Har aldrig været større

Der har ikke de sidste hundrede år været færre køer i Danmark. Og alligevel har produktionen af kød og mælk aldrig været større. At reducere antallet af danske kvæg, vil belaste klimaet, da mælk og kød så vil blive produceret andre steder, hvor det belaster klimaet meget mere.

I stedet for at begrænse den danske fødevareproduktion, bør vi i stedet øge den og fortrænge andre mere klimabelastende landes produktion. Og samtidig eksportere vores viden og teknologi til andre lande, som har meget at lære på klimaområdet.

Præcist som med vindmøllerne. Hvis ikke vi havde den store viden omkring vindenergi, blandt andet udviklet som dansk grøn energi, havde vi aldrig haft den succes ude i verden. Vi er nødt til at have en stor egenproduktion for at udvikle viden, så vi kan hjælpe andre.

Lokal produktion

Hvis vores viden omkring effektivitet og klimabevidsthed blev eksporteret til blandt andet Indien og de afrikanske lande, ville vi derved kunne reducere den globale klimabelastning, som fødevareproduktionen i disse lande har. Det kunne blive den store klimarevolution og samtidig øge effektiviteten og mængden af fødevarer lokalt, så færre vil gå sultne i seng.

For den globale befolkning vil også have kød. Det er vores ansvar, fordi vi kan, at hjælpe dem til at producere med den laveste klimabelastning. Der venter et nyt »vindmølleeventyr«, hvis vi kigger ud i verden, i stedet for navlebeskuende at tro, at vi gør en forskel ved at reducere den danske landbrugsproduktion.

 

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også

Retsopgør om ammoniak fra husdyrbrug – det er nu, det gælder!
Brexits betydning for eksport til Storbritannien
Spis dansk kød med god samvittighed
Send ikke mælken ud af Danmark
Retsopgør om ammoniak fra husdyrbrug
Fødevare-arbejdspladser er »dansk, når det er bedst«