Bevidst kommunalt miljøsvigt

Af Peter Rosendal, bestyrelsesmedlem i Bæredygtigt Landbrug, Knudsbølvej 31, 6064 Jordrup

Den regionale tv-station TV Syd har de seneste dage dokumenteret, hvordan samtlige syd- og sønderjyske kommuner konsekvent misinformerer Miljøstyrelsen om deres spildevands-forureninger. Miljøskadelige stoffer løber ud i naturen og vandmiljøet, hver gang kloakkerne flyder over – og mange af episoderne indberettes vel at mærke ikke, sådan som loven foreskriver.

Bæredygtigt Landbrug har i årevis påtalt disse åbenlyse offentlige miljøsvigt. Også fordi danske landmænd uretmæssigt får skylden for det kommunale svineri, der skam finder sted over det ganske land.

De færreste politikere og slet ingen myndigheder eller såkaldte miljøorganisationer ville høre på os, da vi råbte vagt i gevær. Heldigvis er medierne nu vågnet op. Men det er dog horribelt at se myndighedspersoner – som hidtil har vendt det blinde øje til problemet – stå frem på tv og pludselig italesætte udfordringen som noget, der skal tages alvorligt.

Svigt

Der er tale om et mangeårigt og bevidst forvaltningssvigt! Og vi får aldrig de bedste løsninger for naturen, så længe kommunale og statslige instanser ikke udviser den samme ihærdighed overfor offentlige lovovertrædelser som overfor landmændene.

Igen og igen er landbrugets kvælstof blevet udpeget som det gennemgående miljøproblem herhjemme, fordi den danske landbrugs- og miljøpolitik er baseret på myter og skrøner. Få nu foretaget de krævede fysisk-kemiske målinger i vandløbene, så politikken fremadrettet bygger på fakta og viden.  

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også