Landbrug og natur-nationalparker er modsætninger

De offentlige instanser tilpasser nu reglerne for natur-nationalparker til deres egne arbejdsforhold og ikke til dyrenes bedste. Hvordan kan Landbrug & Fødevarer støtte det?

Af naturplejer Ulf Nielsen, Kollerup Strandvej 19, 9690 Fjerritslev

Landbrug & Fødevarer (L&F) vil bakke op om natur-nationalparkerne, lyder det nu fra næstformand Lone Andersen og Henrik Bertelsen, begge fra L&Fs Familiebrugssektion.

En natur-nationalpark er noget helt andet end de nationalparker, vi kender.

I en nationalpark trives landbrug og natur side om side uden store indhegninger, der er til gene for alle. Blandt andet har Thy Nationalpark været en stor succes.

En natur-nationalpark, derimod, er et stort indhegnet område. Her må ikke være landbrugsdrift, jagt eller fældning af træer. Driftsomkostningerne vil blive astronomiske, hvis dyrene i de 15 store parker skal tilses efter gældende lovgivning, som også gælder for landbrugsdyr.

Det er vel også derfor, der er lagt op til at fravige gældende dyreværnslovgivning i disse parker. Det betyder, at vi igen kan opleve misrøgt af dyr til fordel for biodiversitetsfantasier med helårs-græssere (kvæg og heste) uden vinterfodring.

Stor ubalance

Nuværende naturplejere, landmænd og jægere forvises fra parkernes områder.

Det vil skabe en stor ubalance i forhold til udbud og efterspørgsel af græsarealer, med store omkostninger til følge for vi dyreholdere, der har plejet arealerne i årevis.

Natur-nationalparkerne er opfundet af de rødgrønne, Danmarks Naturfredningsforening og flere andre. Gennem disse parker kan deres biologiske verdenssyn i første omgang overtage den danske, statsejede natur.

Naturstyrelsen skal således stå for opførelse og driften af natur-nationalparkerne, styret direkte fra København.

Hvordan kan L&F acceptere denne vanrøgt/sult af husdyr? Modsat har jeg flere gange observeret, hvor »modige« L&F har været, når en kollega først har mistet sine penge, og herefter sin forstand, og efterfølgende har misrøgtet sine dyr. Ja, så er der mange, heriblandt L&F, til at fordømme den stakkels mand.

Hvis L&F’s folkevalgte er så lette at narre, som det ser ud til med opbakning til natur-nationalparker, forstår jeg bedre, hvorfor politikerne tør præsentere landbruget for flere uopnåelige krav angående N-reduktion og CO2-afgifter. 

Advarselslamper

Både politikerne og L&F burde være advaret: Statens håndtering af minkskandalen til cirka 19 milliarder samt statens/Naturstyrelsens manglende succes med dyrehold hidtil i for eksempel Mols Bjerge, styret af biologerne – og som har været en katastrofe for dyrene – burde jo få advarselslamperne til at blinke.

Som bosiddende i Jammerbugt kommune og naturplejer i cirka 40 år har jeg fået erfaring for egen regning. Denne erfaring ønsker de offentlige instanser ikke at gøre brug af. De vil hellere bruge skatteydernes penge til at finde ud af det, vi private har lært i en lang årrække.

Og de ved, at det er hårdt arbejde – derfor tilpasser de nu loven til deres egne arbejdsforhold og ikke til dyrenes bedste. Hvordan L&F kan støtte det – ja det er ubegribeligt for en almindelig landmand.

Hvordan kan L&F acceptere denne vanrøgt/sult af husdyr?

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også

Brexits betydning for eksport til Storbritannien
Spis dansk kød med god samvittighed
Send ikke mælken ud af Danmark
Retsopgør om ammoniak fra husdyrbrug
Fødevare-arbejdspladser er »dansk, når det er bedst«
Pesticidfund stammer ikke fra dyrkningsfladen