Baltic Pipe – en demokratisk skændsel

Fire landboformænd tordner i et fælles indlæg imod Baltic Pipe-projektet, som torsdag blev stoppet, formentlig midlertidigt, af Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Af Torben Hansen, formand Gefion, Hans Damgaard, formand Kolding herred Landboforening, H.C. Gæmelke, formand Jysk Landbrug, Torben Povlsen, formand L&F Centrovice

Farcen omkring Baltic Pipe fortsætter desværre. Trods ihærdige forsøg på at få Baltic Pipe ført uden om Danmark, alternativt tilpasset lodsejernes ønsker, kørte Energinet gasledningen tværs over Danmark i et enormt demokratisk underskud.

Lodsejerhøringen blev en parodi, hvor VVM-ansøgningen var sendt og behandlet, inden høringsperioden var ovre. Ligeledes blev landboforeningernes indsats for at skabe forandringer negligeret. Trods flere møder med daværende Energi-, Klima- og Forsyningsminister Lars Chr. Lilleholt, lykkedes det ikke at få lagt et politisk pres på Energinet til at opgradere lodsejerbehandlingen. Vi må dog give den daværende minister den anerkendelse, at han trods alt mødtes og tog debatten med os tre gange. Nuværende minister på området, Dan Jørgensen, har ikke kunnet finde plads i sin kalender til at mødes. Er det et demokrati værdigt? Det finder vi ikke, det er.

Energinet gik med til at lave en vejledningsfolder, som gav et billede af de ting, der kunne skabes enighed om. Det var bestemt ikke alt, og slet ikke de store ting, som for eksempel niveauet på lodsejererstatning, og at »gæsteprincippet« skulle respekteres. Og nu kører Baltic Pipe så lige ind i stopskiltet.

Endnu et bump på vejen

Miljø- og Fødevareklagenævnet har nu underkendt Baltic Pipe-projektets miljøtilladelse, da de ikke finder grundlaget godt nok belyst. Det er tragikomisk og viser desværre, at dette projekt skulle gennemføres hurtigt og for enhver pris.

Desværre vil dette blot være endnu et bump på vejen, før at gasledningen med gas til Polen og Ukraine igen vil pløje sig videre igennem dansk natur, produktionsland og lodsejernes følelser. At omkring 500 lodsejere føler deres grundlovsrettigheder krænket kunne ikke stoppe gasledningen til Østeuropa – men musene kan opholde den i nogle måneder.

Vi vil her opfordre til, at myndighederne – ministeren og Energinet bruger denne timeout til ikke kun at sikre musene, men også at sikre en fair og retfærdig behandling af lodsejerne. Hvad hjælper det, at gas fra Vesteuropa skal sikre demokrati i Østeuropa, når den danske grundlov og det danske demokrati samtidigt trædes under fode.  

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også