Selvfølgelig skal der ikke laves kvælstof-indsatser, hvor der ikke er behov

Af Jørgen Evald Jensen, faglig direktør for Bæredygtigt Landbrug, Vandværksvej 38, 9800 Hjørring, og Carsten Søborg, landmand, Tranumvej 22, Birkelse, 9440 Aabybro 

Formand for LandboNord, Niels Vestergaard Salling, udtaler den 15. juni til landbrugspressen, at han undrer sig over, at store dele af Nordjylland ikke skal lave flere målrettede tiltag for at reducere kvælstof til Limfjorden i den nye vandplan for 2022 til 2027.

Det burde ikke undre, da myndighederne ikke har ønsket flere minivådområder i store dele af Nordjylland de seneste år – fordi der ikke var et behov.

Styrelsen har i forberedelsen til den tredje vandplanperiode opdelt Limfjorden i flere mindre vandområder. Disse beskriver væsentligt bedre de faktuelle forhold. Der, hvor der ikke er brug for indsatser, skal der selvfølgelig ikke laves målrettede tiltag, fordi målet er nået.

Det giver da eksempelvis på ingen måde mening at lave tiltag i Vendsyssel for at løse et indsatsbehov i Randers fjord.

At målbelastningerne bliver for lave på grund af fejlagtige præmisser (referenceværdier) i beregningerne, løses på ingen måde ved at ville lave indsatser i områder, hvor der ingen behov er.

Det løses kun ved en ændret modelberegning med rigtige forudsætninger – hvormed konklusionen med sikkerhed vil være, at mange flere områder allerede er målopfyldt.

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også