En molbohistorie fra kartoffelmarken

Konsekvensen af, at man ikke ønsker Reglonebehandling til nedvisning af kartoffeltoppene, er massivt madspild. skriver Jørgen Friis.

Af Jørgen Friis, Sarumgårdsvej 4C, 5290 Marslev

En molbohistorie fra kartoffelmarken.

Som det er kartoffelavlerne bekendt, blev det sidste år forbudt at bruge Reglone til nedvisning af kartoffeltop. Der kom dog på et sent tidspunkt en dispensation til at bruge 0,8 l/ha også i år, hvilket er alt for lidt, idet der minimum bruges 2½ l/ha for at gøre nedvisningen effektiv – det kan dog være nok til at gøre arbejdet færdigt efter afslåning, men dette kan heller ikke lade sig gøre, da nogle supermarkedskæder ikke ønsker Reglonebehandling.

Denne nedvisning kunne også være foretaget med en mættet opløsning af køkkensalt med 200-300 l/ha, men jeg har fra forskellige kilder fået oplyst, at dette vil være ulovligt. Det må vel være fordi, man mener, at køkkensalt bliver til farlig sprøjtegift, når det kommer i nærheden af marksprøjten. Man er ellers ikke fedtede med salt i naturen i vinterhalvåret.

Dette foranlediger så, at vi i et skimmelår som i år er nødt til at køre flere gange i de ellers afslåede kartofler med de dyre afgiftsbelagte skimmelmidler, nærmest på den bare jord, for at undgå, at kartoffelskimmel fra disse planterester breder sig ned i kartoflerne, så de ligger og rådner i poserne i supermarkedet.

Nogle kommer om ved dette problem ved at bruge en flere meter bred ukrudtsbrænder, hvor CO2 fosser ud i atmosfæren, og jordens småkravl lider samme skæbne som parcelhushavens bænkebidere og tusindben, når den Roundup-forskrækkede parcelhusejer går i gang med sin ukrudtsbrænder – de brænder ihjel.

Madspild

Al denne ekstra kørsel i kartoffelrækkerne forårsager, at jorden bliver kørt af kartoffelrækkerne, så mange kartofler bliver blotlagt, hvorefter de bliver grønne og skal kasseres (madspild).

Og den ikke fuldt effektive aftopning gør det også muligt for kartoflerne at gro videre, hvilket giver flere alt for store kartofler, som også bliver kasseret – mere madspild. Men det er sådan, det går, når man ikke ulejliger sig med at lave konsekvensberegninger, inden man udsteder forordninger.

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også