Hvor er brugervenligheden, kære styrelse?

Jørgen Evald,Jørgen Evald

Af Jørgen Evald Jensen, faglig direktør i Bæredygtigt Landbrug, Vandværksvej 28, 9800 Hjørring

Landbrugsstyrelsen har besluttet, at der indtil videre ikke holdes flere møder i den teknikergruppe, der indtil nu bl.a. har arbejdet med styrelsens edb-tekniske udfordringer.

Teknikergruppen har bestået af en række planteavlskonsulenter, som har styrelsens indberetningssystemer og tast selv-systemer tæt inde på livet. Alle fremtidige møder aflyses – også de allerede planlagte, meddeles det.

Årsagen er, ”at styrelsen er i gang med at gennemgå den måde, vi inddrager interessenterne på i lyset af Rigsrevisionens beretning om forvaltning af tilskud til landbrugere af 12. maj. Indtil en ny strategi for interessenthåndtering er fastlagt, afholder vi derfor ikke møder i gruppen.”

Det vil sige, at interessenterne afskæres fra interessentmøder, fordi der skal findes en strategi – for at håndtere interessenter.

Er det særligt tilfredsstillende for nogle af parterne, når man lige har introduceret en ny tast selv-platform samt er i gang med en kæmpe omlægning til den nye CAP-ordning?

Teknikergruppen har på mange måder fungeret som en “gratis” testgruppe og som bindeled og formidlingsorgan til hovedparten af brugerne af systemet. Derved har styrelsen undgået i tusindvis af henvendelser fra utilfredse brugere. Der er blevet rettet rigtig mange fejl og uhensigtsmæssigheder i systemerne. Så hvor er logikken i at nedlægge gruppen uden at have noget andet i stedet?

Der er altså ingen bruger-venligheds-logik i denne stikken-hovedet-i-busken-strategi. Kig ud under busken, styrelse, og lad os få en åben og frugtbar dialog om de vigtige tast-selv-systemer.

Læs også