Der er gået politik i beskyttelsen af drikkevandet

Politikerne spreder frygt for landmændenes pesticider, alt imens andre og reelt giftige stoffer kan sive uforstyrret ned i grundvandet, skriver Knud Jeppesen.

Voldsomt store områder skal beskyttes - men mærkeligt nok kun mod landbrugets lovlige brug af pesticider og ikke mod reelle kilder til forurening, konstaterer Knud Jeppesen. Arkivfoto

Af Knud Jeppesen, landmand, Jelling

Kære forbrugere af rent vand fra vandhanen – ja det gælder vel stort set alle i Danmark. Dette indlæg for at oplyse lidt om, hvilke diktatoriske tiltag der er under udførelse fra det offentlige for at »redde« det rene drikkevand, der hentes på landet. Og det vil påføre alle vandforbrugerne en voldsom unødig udgift (over 1.500 kroner pr. person) uden hverken dig eller mig har glæde af eller indflydelse på det. Nærmere om det til sidst.

For at vi menige forbrugere ikke skal sætte os så meget ind i det, har man valgt det mundrette navn »Boringsnære Beskyttelsesområder« (BNBO). Det vil sige, at man ønsker at beskytte området omkring, hvor selve snablen er nede i undergrunden for at hente drikkevand. I mange år har man slået en ring på 25 meter om pumpestedet, hvor blandt andet landbrug ikke må dyrker markerne.

Skal kun beskyttes mod landbruget

Men næste skridt er, at de voldsomt store områder (cirka 200.000 hektar), hvorunder grundvandet dannes og opsamles i grundvandsmagasiner, ja dem vil man også beskytte. Ja, altså kun beskyttes mod landbrugets lovlige brug af pesticider, som kun kan godkendes, hvis de ikke kan udvaskes til grundvandet.

Der må gerne gå små og store veje gennem området, hvorfra der nedsiver rester fra bilers dæk (mikroplast), bremseslid, oliespild med mere. Og med risiko for, at der en dag vælter en kemi- eller oliebil med nedsivning til følge. Og der skal selvfølgelig også saltes på vejen, når det er glat, selvom det endda er bevist, at salt ødelægger dyrelivet i vandløb og siver ned og belaster grundvandet; men ingen restriktioner på vejene, for der er jo så mange biler.

Der må også gerne være gamle punktforureninger som gamle lossepladser, nedgravet kemiaffald med mere i disse grundvandsområder. Ingen restriktioner her – for det koster jo kassen at fjerne dem.

Der må også gerne løbe vandløb igennem med overløb fra urenset spildevand, der indeholder alt muligt farligt, også selv om der bliver oversvømmelse, og det løber ind på landmandens marker og siver ned i grundvandet. Ingen restriktioner, for miljøministeren siger, at det er for dyrt at løse disse spildevandsproblemer.

Politik eller sundhed?

Det mest uhyggelige er, at der i store områder findes arsen i boringerne. Arsen er meget giftigt og kræftfremkaldende, og til trods for, at det er tusinder af gange giftigere end de værste sprøjtemidler, er grænseværdien 50 gange højere. Politisk besluttet for ikke at lukke mange hundrede boringer.

Så kære vanddrikkere, her er man ligeglad med, om du får noget, der er kræftfremkaldende og i 50 gange større doser end pesticider. Sundhed eller politik, der er vigtigst?

Så det med, at vandet bliver voldsomt dyrere, kommer sig af, at en del pesticidanalfabeter forsøger at bilde den øvrige befolkning ind, at hvis dig og mig køber store arealer fri for vores penge, ja, så stopper den mikroskopiske forurening, der allerede findes.

Groteske tilstande i ministerie

Selv miljøminister Lea Wermelin (S) er ude og befale vandværkerne at ofre enorme summer på »pesticidfri dyrkning« af markerne. Hævn for fortidens synder.

Det er hendes eget ministerium, der står for de meget skrappe VAP-undersøgelser af pesticiders udvaskning til grundvandet. Herfra lyder det: »Det er Miljøstyrelsens vurdering, at de nyeste VAP-data ikke giver anledning til at ændre i de aktuelle danske godkendelser af pesticidmidler.«

Så er det da grotesk, at alle vandværksforbrugere i Danmark skal betale store summer for undgå noget, der ikke er der. Særligt når ministerens egne forskere siger, det ikke er et problem.

Det svarer til, at hvis der findes bly i vandprøver, så forbyder ministeren brugen af benzin, for der var engang bly i benzin. Hævn igen.

Aktuelt er der kæmpe skandale omkring PFOS-midlerne. Hvorfor tror man på, at de nye brandslukningsmidler ikke går i grundvandet, men man tror, at de nye godkendte pesticider gør?

Lav boringer i skove

I øvrigt viser det sig, at der ikke er sløjfet en eneste boring de sidste 20 år grundet landbrugets brug af pesticider (jævnfør officielle tal fra Geus). Det er tåbeligt at spilde så mange af forbrugernes penge på en oppisket frygtstemning.

Brug nu alle disse penge på at få ryddet op i gamle losseplads- og punktforureninger, for det er dem, der ødelægger grundvandet.

Og helt ærligt: Hvorfor udtage god landbrugsjord til vandboring og plante skov hen over bagefter? Er der slet ikke et lyst hoved, der kunne tænke og lave boringerne inde i de skove, vi har? Der er man da også fri for landmænd, der forsøger at producere din mad til, når du drikker dit rene postevand.

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også