Politisk eller faglig vurdering af sprøjtemidler?

Det hjælper ikke miljøet at gøre landmændene til prygelknabe for en bevidst politisk valgt manglende viden om tilstanden i vores vandmiljø, skriver næstformanden i Bæredygtigt Landbrug i en kommentar til regeringens tanker om en ny sprøjtemiddelstrategi.

Af Gustav Garth-Grüner, næstformand i Bæredygtigt Landbrug, Sandbygaard, Sandbyvej 47, 4171 Glumsø

Miljøminister Lea Wermelin lægger op til, at afgifterne på sprøjtemidler skal ændres, så der bruges færre sprøjtemidler i fremtiden, og at »grønnere bliver billigere«.

Bæredygtigt Landbrug undrer sig. Ikke over intentionen – men over at regeringen nu sætter hårdt ind på et område, der er gennemreguleret i forvejen, og hvor der ikke er lukket en eneste vandboring i over 20 år som følge af landmandens anvendelse af moderne bekæmpelsesmidler.

De midler, der anvendes i Danmark, er godkendt af verdens strengeste kontrolsystem. Det er vi meget trygge ved i landbruget. Vi glæder os hver gang, nye og mere skånsomme midler bliver blåstemplet.

Bæredygtigt Landbrug har hele tiden anbefalet sine medlemmer at anvende så lidt som muligt og så meget som nødvendigt. Selvfølgelig skal midlerne bruges fagligt forsvarligt og med omtanke. Det er godt landmandskab.

Mål i miljøet

Derfor: Er det ud fra en faglig eller er det politisk/populistisk tilgang, der skal tages stilling til hvor belastende et bekæmpelsesmiddel er. Området om pesticider har jo politisk bevågenhed, specielt blandt regeringens røde støttepartier – måske er det med den vinkel, Lea Wermelin nu tager sagen op.

Rent fagligt er det mere nødvendigt at kaste blikket på de mange ikke-nedbrydelige og uregistrerede stoffer, der tilflyder vores miljø – fra flere sider – blandt andet PFOS/PFAS og de store generationsforureninger.

Derfor anbefaler Bæredygtigt Landbrug: Mål i miljøet, så vi ved, hvad der findes, og hvor det kommer fra, så vi kan bekæmpe forureninger fagligt.

Det hjælper ikke miljøet at gøre landmændene til prygelknabe for en bevidst politisk valgt manglende viden om tilstanden i vores vandmiljø.

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også