Nej tak til regeringens naturnationalparker

At tale om styrkelse af naturen i kraft af hæmmende indhegninger på tværs i terrænet er selvmodsigende, skriver Kristian Pihl Lorentzen, der er folketingsmedlem for Venstre.

Af Kristian Pihl Lorentzen, Kærsangervej 11, Ans, MF for Venstre

Danmark skal have mere natur og bedre biodiversitet. Herunder skal der plantes mere skov i de kommende år. Dette mål nyder glædeligvis solid opbakning i den brede befolkning og blandt partierne på Christiansborg, herunder ikke mindst hos Venstre og undertegnede.

Men hvorfor siger jeg så rungende nej tak til regeringens og andre partiers forjættende planer om at oprette 15 naturnationalparker (NNP), der skal styrke biodiversiteten i og omkring statsskovene?

Det gør jeg, fordi det valgte koncept med store indhegnede arealer med græssende dyr – såkaldt rewilding – er fuldkommen ensidigt, hvorved andre afgørende hensyn omkring skovene trædes totalt under fode. Herunder begrænses borgernes frie ret til at færdes sikkert i statsskove landet over.

Risici

Miljøministeren har i et dugfrisk svar erkendt, at der er en risiko ved at færdes i områder med store græssende dyr – en lille risiko, men den er der. At tale om styrkelse af naturen i kraft af hæmmende indhegninger på tværs i terrænet er selvmodsigende – og til skade for dyrs og menneskers frie bevægelighed.

Desuden er det i min optik en vanvittig ide og etisk uforsvarligt at gradbøje dyreværnsloven for at kunne bruge store græssende dyr som middel til at fremme biodiversitet.

Dertil kommer hensynet til, at Danmark har brug for produktion af træ til bygningstømmer – også i statsskovene. Både af hensyn til mere bæredygtigt byggeri med mindre beton og stål, og af hensyn til klima og CO2-reduktion. Der er fastsat vigtige nationale mål for begge dele. De mål modarbejdes af det foreliggende NNP-koncept, der de facto tilsidesætter den kloge formålsparagraf i Skovloven.

Men værst af alt: Regeringen har i udarbejdelsen af NNP-konceptet undladt at inddrage lokale brugere af naturen og sagkyndige, herunder eksperter i udvikling af naturnær skovdrift gennem årtier samt eksperter i dyrs ve og vel.

Sæt det på pause

Sammenfattende er NNP et uigennemtænkt eksperiment og en ensidig satsning, hvor man sætter vigtige værdier og hensyn på spil med en enten-eller-løsning.

Sæt hele arbejdet med NNP på pause. Lad os få alle hensyn på bordet og starte arbejde med udarbejdelse af en ny helhedsorienteret og balanceret løsning, der ikke træder befolkningen, dyrene og skovkyndige naturfolk under fode. Men som i stedet er udviklet i en positiv dialog mellem alle berørte parter – med plads til alle vigtige hensyn. Vi er i elvte time, men det kan nås endnu. Som stor naturelsker medvirker jeg gerne.

- Miljøministeren har i et dugfrisk svar erkendt, at der er en risiko ved at færdes i områder med store græssende dyr – en lille risiko, men den er der

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også