Debat: »Klimatosser på regeringsniveau«

- Mens Svarer-udvalget grubler, dør fødevareerhvervet og det globale klima får det ikke bedre, mener Agerskovgruppen, der opfordrer Svarer-udvalget til at meddele regeringen, at opgaven ikke kan løses, så længe modelberegnede biologisk betingede udledninger skal medtages og der skal leve mennesker på kloden.

Af formand for Agerskovgruppen, Jens Peter Aggesen

Udledningen af CO2 fra fossile brændstoffer pr. produceret fødevareenhed er en udfordring, omstillingsparate landmænd har arbejdet med i årtier. Og med succes har man de seneste par menneskealdre reduceret de målbare klimaskadelige udledninger, hvorved danske fødevarer i dag fremstår blandt verdens mest ressourceeffektive produkter. Denne udvikling vil regeringen nu standse ved indirekte at lukke dele af dansk fødevareproduktion for at leve op til nogle modelberegnede og teoretisk fastsatte udledningsmål hentet midt inde i det naturlige økologiske kredsløb.

Livscyklus

Det daglige brød er ikke klimaskadeligt overforbrug, det er en del af menneskehedens livscyklus og betingelsen for liv, at få mad hver dag. Når dertil lægges, at den klimaskadelige konsekvens af importerede overforbrugsvarer ikke tæller med i Danmarks klimaregnskab, kan det kun gå galt.

En afgift må som minimum ramme nytteløst overforbrug af klimaskadeligt tingel-tangel produceret både her og i udlandet, ligesom flyrejser kloden rundt og unødvendige kilometer i bilerne skal rammes med reelle adfærdsændringer hos befolkningen.

Når det tager så lang tid for ekspertudvalget med økonomiprofessor Michael Svarer i spidsen at beregne en nogenlunde retfærdig CO2-afgift for såvel de biologisk betingede udledninger i det naturlige økologiske kredsløb som de fossile udledninger, er det fordi opgaven er uløselig. Et forhold alle vores nabolande da også har erkendt, idet det strider mod al rimelighed at afgiftsbelægge modelberegnede udledninger i det naturlige kredsløb. Husk på - Danmark er det eneste land i EU, som vil indføre en CO2-afgift på landbruget.

- Husk på - Danmark er det eneste land i EU, som vil indføre en CO2-afgift på landbruget

Jens Peter Aggesen

På kompromis med rettigheder

Regering og folketing har med sit kommissorium til ekspertgruppen om CO2-afgifter stillet Michael Svarer i det dilemma, at han ved ethvert afgiftsforslag for de modelberegnede CO2-udslip fra naturlige biologiske kredsløb sætter demokratiske rettigheder over styr. Landmanden og fødevareproducenten har ingen mulighed for at verificere endsige kontrollere og korrigere mængden af den naturlige og biologisk betingede udledning, han pålignes med afgiften. Udover dette meget principielle forhold, vil netop afgiften på biologiske processer under alle omstændigheder, og i et eller andet omfang sende fødevareproduktion og arbejdspladser ud af landet. Det skal man da være klimatosse for ikke at kunne se. Den i øvrigt modelberegnede lækageeffekt vil naturligvis altid være der, selvom størrelsen af den varierer.

Uløselig opgave

Agerskovgruppen synes, Michael Svarer og hans ekspertgruppe skal slå op i banen og meddele regeringen, at opgaven ikke kan løses, så længe modelberegnede biologisk betingede udledninger skal medtages og der skal leve mennesker på kloden.

Regeringen kan naturligvis vælge at blive siddende på hænderne og lade usikkerheden om CO2-afgiften råde. For eksempel er det for tiden svært for de landmænd, der lever af at producere plantebaserede fødevarer, nogle er allerede lukkede. Det samme gælder svineproduktionen i Danmark, som er styrtdykket med 20-30 procent, alene i den tid Svarer-udvalget har siddet og gransket. Dermed ved vi allerede nu, at det koster arbejdspladser. Nedlukningen er for længst påbegyndt og beskæftigelsen i fødevarebranchen falder. Klimaet lider unødigt på grund af en forkert stillet opgave, og imens rykker sulten lidt tættere på udsatte grupper.

- Nedlukningen er for længst påbegyndt og beskæftigelsen i fødevarebranchen falder. Klimaet lider unødigt på grund af en forkert stillet opgave, og imens rykker sulten lidt tættere på udsatte grupper

Jens Peter Aggesen

Vi kan kun opfordre regeringen og klimapolitikerne til at flytte fokus væk fra naturlige og biologiske udledninger i et regnestykke, CO2-reduktionerne aldrig skulle have været en del af. Og mens Svarer-udvalget sidder og grubler om cirklens kvadratur, dør fødevareerhvervet og det globale klima får det ikke bedre.

En klimatosset syltekrukke!


Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også