Er det svindel forklædt som forskning?

Af : Landmand Martin Pinholt, Fjelsøvej 52, 9620 Aalestrup

Alle kender Britta Nielsen og hendes ombytning af kontooplysninger. Men hvem kender den lille gruppe af miljøforskere og embedsmænd, der siden 1990 har omgået sandheden og måske direkte har svindlet med opgørelser og anbefalinger. Det drejer sig om de personer, som har haft ansvaret for de årlige opgørelser af tilførte næringsstoffer til kystvandet (Novana).

Ifølge en kronik i Grovvarenyt af Bjarne Brønserud har »Aarhus Universitet i februar i år nedvurderet landbrugets årlige tab af kvælstof for perioden 2006-2018 svarende til det anslåede reduktionspotentiale for 400.000 hektar efterafgrøde. Et krav som derfor kan sløjfes, og det ville kunne give landbruget og samfundet en merindkomst på mindst en milliard kr. årligt«. Også landbrugets tab af fosfor er markant nedvurderet ifølge Bjarne Brønserud.

Hvordan kan Folketingets partier fortsat tillade sig at omtale landbruget som forurener med fosfor og kvælstof?

De reelle opgørelser og måleresultater ligger langt under EU's grænseværdier og har gjort det i mere end 30 år. Alle de politiske indgreb overfor landbruget har således været baseret på falske forudsætninger.

I mit eget landbrug løber regningen for de miljømæssige produktionsbegrænsningerne op i 15–20 millioner kroner. Det er en økonomisk byrde for min bedrift og mit kvæghold, som kun kan håndteres gennem en stærkt forøget pengeinstitutgæld. Men det er en uholdbar situation for den kommende generation, og der burde ydes erstatning fra staten, som ved tvang har ødelagt en rentabel produktion!

De hjemløse må se langt efter Britta Nielsens overførte midler, men hun tilstod dog og blev dømt til fængsel. Hvad med de ansvarlige for de usande Novanaopgørelser? Bliver de stillet til ansvar? Hvilken sikkerhed har vi for, at der er ryddet helt op i dette forsker- og embedsmandsmorads?

Mine egne organisationer må nu træde i karakter og få gjort noget ved det. 

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også