Kontrollen af gødningsregnskaber er ikke skærpet – tværtimod

Af enhedschef i Landbrugsstyrelsen Tina Bagge Bonnichsen

Planteavlsrådgiver og direktør Vagn Lundsteen påstår 3/8, at Landbrugsstyrelsens kontrol med blandt andet harmoni- og gødningsreglerne er blevet skærpet, i strid med den vedtagne politik på området. Det er ikke tilfældet, tværtimod.

Vi kontrollerer – som tidligere år – to til tre år bagud, for at tjekke, at landmanden ikke har gødsket mere end tilladt. Formålet er at sikre, at landbruget ikke udleder for meget kvælstof til vandmiljøet. Helt i tråd med denne og tidligere regeringers politik.

Hvis nogle oplever en øget aktivitet, kan det skyldes, at vi lige nu afslutter sagsbehandlingen af kontroller fra tidligere planår. Derfor kan man modtage flere afgørelser, men ikke flere kontroller.

Ændring

Hvert år udtager vi én procent af gødningsregnskaberne til fysisk kontrol som supplement til vores administrative kontrol af gødningsregnskaberne. Det har vi ikke ændret på. Men det vil vi gøre og i positiv retning.

Allerede fra i år udtages færre landmænd til fysisk kontrol, og fra 2020 udfaser vi den fysiske kontrol af gødningsregnskaber helt og sætter yderligere fokus på en effektiv administrativ kontrol.

- Allerede fra i år udtages færre landmænd til fysisk kontrol, og fra 2020 udfaser vi den fysiske kontrol af gødningsregnskaber helt

Jeg kan berolige Vagn Lundsteen med, at der ikke er en generel svartid på 2-4 år på høringsbreve. Normalt vil der gå op til 60 dage, fra man har sendt sit høringsbrev, til man får en afgørelse. Der har været ganske få tilfælde med en ventetid på op til to år. Det er beklageligt, men heldigvis også meget usædvanligt.

Fokus på god dialog

I afgørelsen skal evt. overtrædelser begrundes med den konkrete hjemmel, så man kan se, hvor man har trådt ved siden af. Her er vi enige, og det er et hovedprincip for vores afgørelser.

Den gode dialog med landmanden før, under og efter kontrollen har altid været vigtig for os, og vi arbejder videre med at styrke grundlaget for den. Det gør vi netop med en ny kontrolstrategi, som Vagn Lundsteen også nævner.

Formålet er at sikre en kontrol, der er meningsfuld for vores kunder, og hvor der er en klar og tydelig kommunikation og gennemsigtighed gennem hele sagsforløbet.

Vi er og har altid været meget opmærksomme på at sikre en god dialog og en gensidig tillid mellem os og landmanden.

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også