bannerPos

Landbruget takker for hjælpen og vender ryggen til Danmark

Grundtankerne i Andelsbevægelsen er simpelthen druknet i almindeligt købmandskab: Sælg, hvor du får mest for pengene, vurderer slagteriarbejder Per Fisker.

Debatindlæg

22-05-2019 14:55
Mange smågrise går til Tyskland. Kun bedrifter med so-hold har økonomi i at levere til danske slagterier, så vi mangler grise, skriver Per Fisker, der omtaler sig selv som en bekymret slagteriarbejder.

Af Per Fisker, Langgade 22, Hørning, 8960 Randers

Landbruget har i årevis haft store interne problemer med økonomien; der er blevet slået på tromme og skældt ud vedrørende manglende forståelse herfor, specielt slagtesvineproduktionen har været et varmt emne. Budskabet blev modtaget, der blev lavet en landbrugspakke som hævede dyreenhederne pr. hektar, Moderniseringsstyrelsen lavede pulje til nyetablering/restaurering af stalde og Landbrugets Kapitalfond kom også på banen med midler til branchen.

Sammenholder man disse sammen med landbrugsstøtten, burde effekten med slagtesvin til de slunkne tilførsler til slagterierne – hvor overkapacitet er dagligdag – have været, at de var fyldte, men ak! Grundtankerne i Andelsbevægelsen er simpelthen druknet i almindeligt købmandskab: Sælg, hvor du får mest for pengene.

Det pudsige i det her er jo, at slagterierne er ejet af producenterne selv. Ved ikke at have notering som matcher den tyske, øger det incitamentet til at eksportere smågrisene (15 millioner 2019 eller 28 pr. minut) sammen med slagtesvinene sydpå (p.t.+51%) til slagtninger, hvor løn og arbejdsvilkår ligner noget, som ikke er værd at skrive om.

Grundet den store efterspørgsel på smågrise er priserne nu så langt oppe, at kun bedrifter med so-hold har økonomi i at levere til danske slagterier, hvorfor tyskerne også har spejdere heroppe for at hamstre smågrise til opfedning i Tyskland – en såkaldt spiral som ingen ende vil tage.

Vi mangler grise til danske slagterier

Udsigterne for branchen er særdeles positive, grill-sæsonen i USA starter, ligeledes i EU, Japan har klassisk svinepest, Kina har udbredt ASF, ligeså flere steder i EU, i Frankrig har man konstateret tilfælde af Aujeszkys syge. Altså alle konjunkturer, der viser pil opad i dansk favør, idet vi på alle parametre kan bryste os af at have bedre dyrevelfærd, bæredygtighed, klimahensyn og veterinære hensyn samt ordnede arbejds- og lønvilkår. Disse, samt manglen på grisekød i Kina, vil uden tvivl få prisen til at gå i et leje, som sjældent set her over sommeren, og udsigterne i Kina vil fastholde disse favorable priser i lang tid.

Vi har bare ikke nok grise til vore slagterier.

Hvad gør vi? Spørgsmålet vil jeg overlade til de danske producenter/ejere af grisene, skal der lukkes slagterier? I så fald falder ideen med hjælpepakker jo betydeligt i fremtiden, og politikere som eksempelvis Henrik Sass Larsen og dennes udtalelser om 25.000 arbejdspladser er igen kun et stunt.

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Danmarks drænsystem er en stor og vigtig national investering

Dræningen af en stor del af landbrugets arealer har en samlet værdi af 26 milliarder kroner. Det må være et krav til en ny vandløbslov, at vi bevarer værdien af denne nationale investering, mener formanden for Danske Vandløb.

Udfordret med vand på marken?

Konsulent giver bud på de mest almindelige årsager til udfordringer med vand på marken, og kommer med forslag til løsningsmuligheder.

Kalk udfælder tungmetaller og fremmer regnormes aktivitet

Ved kalkning udfældes tungmetaller som aluminium og jern, og jordens porøsitet forbedres, da kalk blandt andet kan influere på dannelsen af mikro- og makroaggregater. Ligeledes påvirkes regnorme positivt af kalkning.

- Hvis vi kunne dræne himlen, så gjorde vi det

Dræningsgrejet er blevet opdateret væsentligt hos SM Entreprenørfirma A/S i Roslev på Salling. Men lige nu er alles fokus på at få bjerget årets høst.

Historiske merudbytter for svampebekæmpelse i vinterhvede

Syv ud af ti landsforsøg i vinterhvede er gjort op, og de foreløbige resultater viser, at de ældre sorter skuffer. Heldigvis finder nye vej og gør det godt. Der er dog en stor variation i merudbytter mellem sorterne.

Går i hegnet med fem blade på kniven

Det er højsæson for hegnsklippere landet over på bagkant af høsten. I Sønderjylland huserer Hans Jørgen Petersen fra Øster-Lindet Maskinstation, og han har nok at se til.

Få styr på overgangsordningen til det nye feriesystem

Overgangsperioden til den nye ferielov træder i kraft allerede den 1. september 2019 og får betydning for alle lønmodtagere – og medfører nye krav for dig som arbejdsgiver.

Lad os få nogle flere digitale skæverter i stalden

Jeg vil vove den påstand, at hvis vi havde de fornødne digitale løsninger og data, så vil vi kunne eliminere en stor del af de heldbaserede resultater.

Kalkning bør igen komme i fokus

Der er frem til 17. september mulighed for at få tilskud på op til 100 procent til rydning og hegn i visse Natura 2000-områder.
Side 1 af 1613 (32249 artikler)Prev1234567161116121613Next