Manglende målinger kan udløse erstatning

Hvis EU fik nys om de manglende målinger, er der betydelig risiko for, at Miljø- og Fødevareministeriet står foran en traktatkrænkelsessag, skriver Bæredygtigt Landbrugs chefjurist.

Af Nikolaj Schulz, chefjurist i Bæredygtigt Landbrug

Det er ifølge vandrammedirektivet pligtigt at foretage kemiske målinger for overfladevand. Målinger, der i dag kun er gennemført i yderst begrænset omfang (cirka 0,5 procent), men hvilken betydning har det?

Udpegede vandområder har en målsætning om at komme i »god tilstand«. I vandrammedirektivet er »god overfladevandstilstand« i artikel 2, stk. 1, nr. 17, defineret som: ”[...

Vil du læse mere?

Kære læser, denne artikel fra Effektivt Landbrug er låst.

Kvalitetsjournalistik kræver research, ekspertise og adgang til relevante kilder.

Men du kan prøve et digitalt abonnement i to måneder til prisen for én. Dette abonnement giver fuld adgang til indhold på www.effektivtlandbrug.dk og e-avisen hver dag.

Læs også