Overvejer du at stifte et selskab?

Der kan være skattemæssige og andre gode grunde til at drive sit landbrug som selskab i stedet for i personligt regi. Det kan dog også være, at selskabsstiftelse ikke er det rigtige for dig.

Af Lone Hauge, skattespecialist, og Ulla Eg, teamchef, SLF

Dit landbrug kan omdannes til selskab, uden at det koster skat for dig her og nu. Det sker ved en skattefri virksomhedsomdannelse, hvor du sælger din landbrugsvirksomhed ind i et nystiftet selskab eller et skuffeselskab. Som modydelse får du aktier eller anparter i selskabet.

Omdannelsen kan ske på fire måder: Du kan omdanne driften. Du kan omdanne driften og alle ejendomme. Du kan omdanne driften og enkelte af dine ejendomme. Eller du kan omdanne enkelte driftsgrene eller alle, hvis du driver flere virksomheder

Selskabet overtager blandt andet de afskrivningsgrundlag og anskaffelsessummer, der er på de enkelte skattemæssige aktiver. Skattefri omdannelse skal ske senest den 30. juni med tilbagevirkende kraft til 1. januar.

Skattepligtig omdannelse

Det er også muligt at lave en skattepligtig omdannelse til selskab. Der kan også ske skattepligtig omdannelse med tilbagevirkende kraft. Hvis 1. januar ønskes som skæringsdato, skal omdannelsen senest ske den 30. juni.

Ved skattepligtig omdannelse bliver der gjort endeligt op med skatten hos dig, og selskabet får nye afskrivningsgrundlag, mv.

Omdannelse for at spare skat

For nogle år siden strammede regeringen reglerne for opsparing i virksomhedsordningen, så det ikke er muligt at spare op, hvis du har negativ indskudskonto. Det kan være en stor ulempe, hvis dit landbrug er i en god udvikling med udsigt til at give stabile overskud over en årrække.

I den situation vil en omdannelse til selskab være en mulighed, du bør overveje.

For at lette generationsskifte

Det kan i visse situationer også være en fordel at omdanne til selskab forud for et generationsskifte, da det så er aktier/anparter, der sælges ved generationsskiftet og ikke alle de underliggende aktiver. Det er muligt at succedere i aktier/anparter, hvis der er tale om en aktiv virksomhed.

Du skal være opmærksom på, at hvis selskabet giver underskud, så kan det underskud kun bruges af selskabet – det kan ikke benyttes af hverken dig eller din ægtefælle. Hvis du har gamle underskud til fremførsel, kan de ikke benyttes af selskabet. De kan benyttes på den løn, du modtager fra selskabet.

Hvis du omdanner alle ejendomme, og du herefter bor på selskabets ejendom, skal du beskattes af fri bolig. Derfor er det en overvejelse værd, om du skal omdanne alle ejendomme.

Private indkøb

Når man stifter et selskab, er der vandtætte skotter mellem selskabets økonomi og din økonomi. Det kan koste dyrt, hvis du bruger selskabets konto til dine private indkøb.

Hvilken model du skal vælge, kommer helt an på dine konkrete forhold. Din rådgiver hjælper dig til at finde den bedste løsning. En god løsning kræver planlægning. Derfor anbefaler vi ikke, at en omdannelse hastes igennem.

Som du kan læse, er der mange ting at tænke på ved en omdannelse, og det er vigtigt, at du er helt klar over konsekvenserne af en omdannelse til selskab. 

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også