bannerPos

Rigsretssag nødvendig

Povl Fritzner.

AF: DEBATINDLÆG

20-11-2020 14:48
Sjællandske landmænd langer ud efter statsminister Mette Frederiksen i minksag. Advokatundersøgelser og kommissioner vil ikke være tilstrækkelige, mener de.

Af  Povl Fritzner, formand i Østlige Øers Landboforeninger, og Poul Henrik Prahl,  næstformand i Gefion

Vi har som en væsentlig del af Danmarks befolkning utrolig stor medfølelse med de danske minkavlere. Med et pennestrøg, eller rettere ét pressemøde, blev en hel produktionsgren og generationers livsværk udslettet.

Det er fuldstændig ufatteligt, at det kunne ske i Danmark. I virkeligheden er det så stor en tragedie, at vi næsten savner ord.

Efterfølgende viser det sig, at hele processen har været decideret ulovlig og at alle kendte demokratiske spilleregler, har været sat ud af kraft. Hvordan i al verden kunne det komme så vidt for vores regering?

Steget til hovedet

Et bud er, at magtfuldkommenheden er steget ikke bare statsministeren, men hele regeringen til hovedet. Undervejs i processen er ”folkesundhed” åbenbart blevet et password til at gennemføre ulovligheder og overtræde selve Grundloven. Det mest skræmmende er, at det nok blev gjort med helt åbne øjne.

Handlinger uden lovhjemmel og overtrædelse af selve Grundloven. Af Danmarks statsminister. Der siger, at hun ville gøre det igen!

Det kommer statsministeren forhåbentlig til at stå til ansvar for.

Grundloven er fundamentet for det danske demokrati. Heri slås det fast, at der i Danmark er en tredeling af magten. Tredelingen af magten er vedtaget for at undgå, at magten samles ét sted med risiko for magtmisbrug. Vi synes mink-sagen med al ønskelig tydelighed, viser netop et misbrug af magt.

Usikkerhed

Vi kan ikke leve med den usikkerhed, det kan medføre for grundejere i Danmark. Hvis de Grundlovssikrede rettigheder, som den fri ejendomsret og fri og lige adgang til erhverv, reelt ikke eksisterer, fordi Grundloven kan ignoreres, så er investeringer og udvikling af øvrige produktionsgrene og andre erhverv principielt værdiløse.

- Og Grundloven gør det jo ikke alene, det kræver mod og initiativ at være selvstændig og sætte både sig selv og kapital på spil, for at bidrage til velfærdssamfundet. Ét pressemøde aflivede et helt erhverv ved at trampe Grundloven under fode og sætte vores grundlæggende rettigheder under pres.

Vi har ikke hørt nogen forsikre, at det ikke kan ske igen, så hvem tør nu sætte alt på spil?

Den danske model

Ifølge Grundloven er ministrene i regeringen ansvarlige for regeringsførelsen, i daglig tale er der et ministeransvar at leve op til. Overtrædes minister-ansvaret, kan det som yderste konsekvens føre til, at der gennemføres en rigsretssag. Det er for mig at se, det vi allerede nu må konkludere som en konsekvens af de ulovlige handlinger.

Før coronapandemien havde vi i Danmark et Folketing, der i fællesskab besluttede og vedtog landets lovgivning. Undervejs i arbejdet med lovforslag har det været dansk praksis, at faggrupper og organisationer blev inddraget, eller i hvert fald hørt, før formulering af et lovforslag. Det kaldes demokrati og ordentlighed (af nogle endog den danske model), og det sikrer, at lovgivningen hviler på et solidt og oplyst grundlag.

Hvem i regeringen får dog den tanke, at drøftelser med Folketinget og faglige indspil er fuldstændig unødvendige i denne sag? Hvilken folkevalgt politiker på Christiansborg vil skrive under på, at de demokratiske processer i Folketinget kun skal gennemføres, hvis man synes det?

Vasker hænder

Nu står vi så i en situation, hvor et helt erhverv er aflivet og vi skal vente på redegørelser og undersøgelser, der måske, måske ikke, kan skabe klarhed over hele denne proces, der er så utrolig uværdig og skadelig for det danske demokrati og erhvervsliv.

Når end ikke landets folkevalgte i de højeste embeder finder det nødvendigt at handle med udgangspunkt i lovgivningen, så kan tilliden til folkestyret ligge på et meget meget lille sted.

Der gættes og spekuleres. Der peges og vaskes hænder. Der ryger en enkelt minister (selvom mere end en håndfuld ministre nok vidste besked) og måske en embedsmand eller to. Det er bare ikke tilfredsstillende.

Rigsretssag

For at genopbygge tilliden til Grundloven, til folkestyret og de demokratiske processer, skal der ryddes helt op og forløbet fuldstændig optrævles, så de rene linjer står skarpt.

Advokatundersøgelser og kommissioner vil ikke være tilstrækkelige, dertil er forløbet allerede alt for præget af selvmodsigelser, undskyldninger, hukommelsessvigt, fortielser, beklagelser, ansvarsforflygtigelse, magtmisbrug og foragt for lovgivning, for Folketing og for det aflivede minkerhverv.

En rigsretssag er desværre nødvendig.

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Det er ekspropriation

Der er tale om åbenlys ekspropriation, lyder det fra Bæredygtigt Landbrug i et høringssvar om regeringens nye lovforslag, der skal legalisere aflivning af alle mink.

Minister sætter ministerium til at undersøge sig selv

Miljøminister Lea Wermelin (S) har bedt sine embedsmænd om at vurdere, hvorvidt der var hjemmel i loven til at tage beslutning om at grave døde mink ned uden miljøgodkendelse. I Miljøstyrelsen har man ellers allerede vurderet, at der er hjemmel i loven til beslutningen.

Vestsjællandsk forbud mod godkendte pesticider

Flere landmænd i Slagelse Kommune må ikke bruge pesticider på deres ejendom, fordi kommunen vil beskytte grundvand, der samtidig bruges til at fortynde spildevand fra olieindustrien.

OPEC-forhandlinger kan ramme olieprisen

Grundlaget for OPEC-landenes produktion fra januar 2021 lægges over de næste dage, vurderer chefstrateg i Nykredit.

Intelligente kameraer skal sikre GPS’er

På Smedshauge ved Lemvig er maskinhuset blevet udstyret med fire intelligente kameraer, der skal sikre mod ubudne gæster.

Wermelin vil rydde op i Miljøstyrelsen

En redegørelse om drikkevandsdispensationer fra Miljøstyrelsen udløser skarp kritik fra miljøminister Lea Wermelin. Styrelsen har i mange år forvaltet drikkevandsdispensationer i strid med EU-reglerne.

Ukendskab til loven fritager ikke statsministeren for ansvaret

Ukendskab til (grund)loven fritager selvfølgelig ikke regeringen og statsministeren for at bære ansvaret for en ordre, der eksekveres med militærets og politiets assistance.

Minivådområder giver signalforvirring

Enten er nitratkvælstof skadeligt eller også er det ikke. Begge dele kan ikke være sandt.

Generelt sprøjteforbud i BNBO vil kræve ny lovgivning

Mens der bliver forhandlet BNBO-aftaler, er det vigtigt, at det kommer frem, at regeringen lige nu mangler lovhjemmel til at gennemføre et generelt sprøjteforbud i BNBO, lyder det fra advokat Hans Sønderby, der repræsenterer Bæredygtigt Grundvandsbeskyttelse. Et eventuelt generelt forbud kan komme på tale fra 2023.
Side 1 af 1984 (39672 artikler)Prev1234567198219831984Next