bannerPos

Så brug dog din lærdom fra 4. klasse, Anne Arhnung

Danske landbrugsfamilier vil tvinges ud i håbløse investeringer, hvis Landrug & Fødevarer ikke dropper 12-punktsplanen, mener Poul Erik Bjerg.

Debatindlæg

06-09-2019 07:42
Landbruget netto-optager CO2 – landbruget udleder ikke CO2. Den pointe burde være børnelærdom, også for den administrerende direktør for Landbrug & Fødevarer, mener læserbrevsskribenten Poul Erik Bjerg.

Af Poul Erik Bjerg, landmand, »Dybdalgård«, Højensgårdsvej 25, 9493 Saltum

Planter indånder om dagen og udånder om natten. Gennem bladenes og stænglernes grønkorn optages energi fra solens elektromagnetiske lysstråler. Denne energioptagelse muliggør plantens vækst, som sker gennem optagelse af kulstof fra atmosfærens CO2.

Dette er et uddrag fra en lærebog fra 4. klasse. Omsat til forståelige tal angående landbrug, betyder det, at 1 hektar hvede ved 8 ton i udbytte optager cirka 17 ton CO2 i vækstsæsonen. Roer, græs, majs og kartofler kan under gode forhold optage over 25t CO2 pr. hektar. Hvis vi sammentæller de forskellige dyrkede afgrøder, vil man komme frem til, at dansk landbrugs afgrøder optager ikke under 35 mio. tons CO2 årligt.

Fra officielt hold bliver landbruget beskyldt for at udlede cirka 20 procent af Danmarks CO2-udledning. Dette tal er specificeret således:

Forbrug af diesel til markarbejde m.v. – 1,3 mio. tons CO2 årligt

Metan fra vore husdyr – 4 mio. tons CO2 årligt

Lattergas, som man mener, der opstår, når vi udbringer N til vore marker – 6 mio. tons CO2 årligt

Måling og modeller

Det er kun forbrug af diesel, der kan måles, mens udslip fra metan og lattergas er modeller. Og angående lattergas er computermodellernes resultater parallelt med computermodellernes resultater for udvaskning af kvælstof, som jo bekendt er over det dobbelte af, hvad der måles.

»… hvis ikke du bruger den glemte lærdom fra 4. klasse, vil du medvirke til at nedsætte den danske landbrugsproduktion – drastisk«

Statens forsøgsstation i Foulum har forsøgt at måle udslippet af lattergas og er således kommet frem til, at det kun er lidt over halvdelen af den beregnede lattergas-udledning. Men, som de skriver i beretningen, er det meget arbejdskrævende, da de så altid skal være ude i marken. Dette er naturligvis et problem for ansatte på Foulum/Aarhus Universitet, da de ansatte jo netop har valgt deres boglige uddannelse for at kunne sidde inde på et kontor!

Bedrifterne trues

Så kære Anne Arhnung, nu kan du gå til forhandling med regeringen om landbrugets CO2-udledning, der er cirka 30 procent mindre end de officielle tal.

Du kan ligeledes frigøre dig fra Landbrug & Fødevarers 12-punkts-plan, hvor det ene forslag er mere vidtløftigt end det andet.

Du kan frigøre dig for Merrilds »aftale« med Danmarks Naturfredningsforening om at ville ødelægge 100.000 hektar agerjord (Merrild kan jo i øvrigt kun love at udtage sine egne arealer).

Du kan gå til klimaforskere og politikere, til direktørerne i Arla og Danish Crown og til dine ansatte på Axelborg og fortælle om deres glemte lærdom fra 4. klasse. Det må være en fantastisk meddelelse at give – at landbruget ikke er udleder af CO2, men netto-optager af CO2.

Jeg vil gøre dig opmærksom på, at hvis ikke du bruger den glemte lærdom fra 4. klasse, vil du medvirke til at nedsætte den danske landbrugsproduktion – drastisk – bringe danske landbrugsfamilier ud i håbløse investeringer og i sidste ende true deres landbrugsbedrifter.

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Gem sæsonens fosfortilførsel til foråret

DAP har for alvor fundet vej til landets bedrifter, hvor den kvælstofholdige NP-gødning anvendes flittigt – ikke mindst i forbindelse med den højaktuelle efterårsgødskning af vintersædsmarkerne. Men der er god grund til at anvende DAP med omtanke – ellers kan det mærkes på pengepungen og potentielt set også udbyttet.

Peder Philipp stopper i Danish Crown Beef

Efter næsten tre årtier som bestyrelsesmedlem og over 20 år som formand for Danish Crown Beef har Peder Philipp valgt ikke at genopstille, når der er valg senere på året, oplyser Danish Crown.

Firmaer afholder »drop-in« maskindemonstrationer

Så er der mulighed for at afprøve den nye Fendt Vario 942 eller en Fendt Vario 724 i marken, samt se om Dal-Bo’s TriMax udfører et godt stykke arbejde i stubmarkerne.

Vinterklargøring af græsmarken

God overvintring af græsmarken afhænger både af vinteren og korrekt pleje i efteråret for at sikre en robust mark med potentielt højt udbytte til næste års græshøst.

Forbruget af zink er på rette vej

Seges Svineproduktion har i flere år haft fokus på at minimere forbruget af medicinsk zink med henblik på at finde alternative løsninger senest i 2022, når et forbud træder i kraft.

Fire nye traktorer fra John Deere

John Deere har udviklet fire helt nye traktorer i 6M-serien med højere niveauer af komfort, ydeevne, manøvredygtighed og udsyn.
Side 1 af 1634 (32669 artikler)Prev1234567163216331634Next