Midlertidigt stop for udenlandske praktikanter

Landbrug & Fødevarer er chokeret, efter at frygt for coronamutationer har fået de danske myndigheder til – med øjeblikkelig virkning – at sætte en midlertidig stopper for tilførsel af nye landbrugspraktikanter fra udlandet, oplyser Ritzau.

Det er chokerende, at de danske myndigheder med øjeblikkelig virkining har indført et midlertidigt stop for opholdstilladelser til nye landbrugspraktikanter fra udlandet, lyder det fra Lone Andersen, viceformand i Landbrug & Fødevarer (L&F). 

- På mange af de landbrug, der har praktikanter, er der dyr – grise eller køer. De skal passes hver dag, siger Lone Andersen fra L&F ifølge Ritzau. Hun peger på, at det i værste fald kan gå ud over de andre ansatte, bedriftsejerne og dyrevelfærden.

Stoppet for praktikanter fra udlandet udløber 1. marts. Men stoppet kan blive forlænget, afhængigt af, hvordan situationen med Covid-19 er.

Gebyr tilbagebetales

- Restriktionerne betyder, at nye ansøgninger på praktikantordningen og ansøgninger, der er under behandling, vil blive afvist af Styrelsen for International Rekruttering og Integration, skriver LandboSyd i en nyhedsmail, og tilføjer:

- Gebyr, der er blevet betalt for indgivelse af en ansøgning, tilbagebetales, hvis der gives afslag på baggrund af restriktionerne.

Ifølge LandboSyd må en udenlandsk praktikant, der har modtaget sin opholdstilladelse inden 3. februar, men endnu ikke er rejst til Danmark, gerne rejse ind i Danmark.

- De nye restriktioner gælder ikke for øvrige ordninger såsom fodermestre eller driftsledere, skriver LandboSyd, der oplyser, at Landbrug & Fødevarer er gået sammen med foreningerne 3F og GLS-A i en anmodning til udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) om at forlænge opholdsperioden for de praktikanter, der allerede er i Danmark.

mip

Læs også