Det inspirerende netværk

Et godt netværk er vigtigt både fagligt og socialt, påpeger Centrovice-konsulent.

- Et godt netværk kan være forskellen på succes og fiasko. Det gælder ikke mindst for en nystartet landmand.

Det siger konsulent i virksomhedsledelse Jens Skov Rasmussen, Centrovice. Han peger på, at det som nystartet landmand er vigtigt at være opmærksom på, at man kan lære meget af andre landmænd og ikke tro, at man kan klare alting selv.

- Det kan man måske godt, men man bliver mere motiveret til at søge viden, når man er sammen med andre.  Og især som nystartet er det vigtigt at blive inspireret af andre og holde sig skarp på det faglige. Ellers risikerer man at gå glip af vigtig viden, og det kan smitte af på bundlinjen, siger Jens Skov Rasmussen, som tilføjer, at det har vist sig, at landmænd, som er gode til at bruge deres netværk, har større overlevelsesevne.   

Netværk kommer ikke af sig selv

Gode netværk kan opbygges gennem hele livet. Mange får opbygget et netværk allerede, mens de går på landbrugsskole. Det gælder ifølge Jens Skov Rasmussen cirka 60 procent af de studerende.
Etableringen af et netværk handler meget om deltagernes indbyrdes kemi.

- Man får ikke et godt netværk ved at blive hjemme. Man er nødt til at deltage i de ting, der sker ude i samfundet. Hvis man eksempelvis er planteavler, er det en god idé at deltage i markbesøg. Man kan føle sig noget grøn i forhold til ældre landmænd, men der er rigtig meget viden at hente hos dem, som har mange års erfaring i bagagen, påpeger Jens Skov Rasmussen.

Åbenhed er et vigtigt nøgleord

Et velfungerende netværk er kendetegnet ved en høj grad af åbenhed.

- Hvis man selv holder sine kort tæt til kroppen, så får man heller ikke noget igen af andre. Der er ikke penge mellem mennesker i et netværk, så man skal have noget andet ud af det. Noget fagligt eller socialt, siger Jens Skov Rasmussen.

Det sociale netværk er nemlig også vigtigt.

- Som landmand er man i et erhverv, som ikke altid får den anerkendelse af det øvrige samfund, som man måske synes, det fortjener. Derfor er det godt at have en gruppe, hvor man kan hjælpe og støtte hinanden, så man bevarer og opbygger sin faglige stolthed, siger konsulenten.

Nogle netværk er tidsbegrænsede

Der findes faglige erfagrupper, hvor man kan deltage, indenfor de fleste driftsgrene, planter, svin, kvæg, ledelse, osv. Mange af disse netværk fungerer i mange år, men ikke alle fortsætter uendeligt.

- Hvis man skal bygge en stald, henvender man sig typisk til en bygningskonsulent, en økonomirådgiver og et par byggefirmaer. Efterfølgende tager man måske ud og besøger nogle andre landmænd for at blive yderligere inspireret, så man får bygget den helt rigtige dyrevelfærdsmæssige stald. I et sådant netværk er hensigten vidensdeling i en kortere periode. Efterfølgende lukkes netværket måske ned igen, siger Jens Skov Rasmussen.

Verden står ikke stille

Et godt netværk kan ifølge konsulenten være en uudtømmelig kilde til inspiration.

- Alle kan lære noget hele tiden, både den nystartede landmand og de mere erfarne. Verden står ikke stille. Selv om man har fået banket en god virksomhed op, så sker der hele tiden ny udvikling indenfor alle driftsgrene. Og hver periode i en landmands liv er kendetegnet ved særlige udfordringer og muligheder, som det giver rigtig god mening at snakke med netværket om.

- Det er med andre ord altid godt at have gode sparringspartnere, siger Jens Skov Rasmussen.

 

Læs også