Du milde kvælstof-kineser

HVIS MAN EVNER at opfinde ord som »den afstrømningsnormaliserede kvælstofudledning«, synes man at være inde på en løbebane, hvor noget på et tidspunkt går galt. Og galt er det da også gået på Aarhus Universitet, hvor en frisk regnefejl fra folkene bag »den afstrømningsnormaliserede kvælstofudledning« nu faktisk viser, at vi i Danmark udleder mindre kvælstof end hidtil beregnet. Fejlen rækker tilbage til 1990. Og den betyder, at der er udledt 3.000 ton mindre kvælstof til vandmiljøet end oplyst i 2018. Måske.

INGEN VED I virkeligheden, hvor meget eller hvor  lidt kvælstof, der udledes. For det hele er baseret på beregninger. Beregninger som altså nu igen er gået galt for Aarhus Universitet. Vi skriver igen, fordi universitet for nylig også fejlberegnede, hvor mange hektar lavbundsjorde, vi har i Danmark. 

OG SÅ VAR der også lige noget om, at de selvsamme lavbundsjorde vist nok er væsentligt vådere end først antaget, og at de derfor ikke udleder klimagasser i det omfang, man tidligere kunne beregne sig frem til på universitetet, lød det for nylig fra vores fødevareminister Mogens Jensen (S).

DET ER EN rodet omgang. Det kan de færreste vist være uenige med os i. Er der så grund til at kritisere Aarhus Universitet. Ja, selvfølgelig er der det. For det er da kritisabelt, at det universitet, der betjener vores myndigheder, og som fodrer politikerne med tal og fakta, som altså alligevel ikke er fakta, ganske enkelt regner forkert. I årtier. 

NÅR DET SÅ er understreget med en tyk streg, må man også retfærdigvis tilføje, at der nok næppe sidder folk på Aarhus Universitet, som med fuldt overlæg regner forkert i årtier. Hovedfejlen i alt dette er, at vi her til lands baserer vores miljøpolitik på alenlange beregninger og modeller, som naturligvis fra tid til anden viser sig at være faktuelt forkerte.

HVAD KONSEKVENSERNE AF de enorme fejlberegninger skal være for Aarhus Universitet, overlader vi til politikerne at afgøre. Det er dem, der lader sig betjene af universitet for et trecifret millionbeløb om året. Men for landets planteavlere bør konsekvenserne naturligvis være, at de straks fritages for at skulle etablere den meget omdiskuterede og fremrykkede tredobling af de målrettede efterafgrøder. Du milde kvælstof-kineser.

Den del af kabalen har Aarhus Universitet lige løst. Intet er som bekendt så skidt, at det ikke er godt for noget.

Læs også