bannerPos

Politisk ønsketænkning bag dansk miljøregulering

Det svar fra DCE fortæller alt om, at miljøreguleringen af dansk landbrug baserer sig på politisk ønsketænkning

AF: JACOB LUND-LARSEN

CHEFREDAKTØR
14-02-2020 21:00

DE VIL NÆPPE erkende det offentligt. Men miljøminister Lea Wermelin (S) og forskerne på Aarhus Universitet ligger på det nærmeste i åben krig. I løbet af de seneste uger har det gentagne gange lydt fra ministeriet, at forskerne i Aarhus har begået fejl.

ET EKSEMPEL PÅ striden kom i en pressemeddelelse den 23. januar: »Tal for kvælstofudledning korrigeres efter regnefejl på Aarhus Universitet«, tordnede ministeriet. Universitet afviser, der er tale om fejl. Men rækken af misforståelser og uoverensstemmelser, manglende forventningsafstemning og deslige stopper ikke ved tallene for kvælstofudledning.

TIDLIGERE HAR UNIVERSITETET blandt andet fejlvurderet antallet af hektar med lavbundsjorde i Danmark, overvurderet klimaeffekten heraf, talt om nødvendigheden af at droppe det ellers ofte brugte år 1900 som referenceår for Danmarks miljø i topform. Og senest har man »opdateret« potentialekortene til minivådområderne. Til stor frustration for landbruget, oplandskonsulenter og ministre, som alle ryster på hovedet.  

VI SKAL IKKE, som ministeren, gøre os til endegyldig dommer over, hvad der er fejl og ikke fejl. Men kvajet sig, det har de på universitet. Enten konkret. Eller også fordi hverken politikere, landmænd, konsulenter eller nogen som helst andre forstår alle de komplicerede beregninger, modeller og forbehold, som flyder rundt i systemet. Og afsenderen har som bekendt ansvaret for, at modtageren forstår budskabet.

MEN MÅSKE ER det ikke forskerne, vi skal kritisere. Men politikerne. For de baserer deres miljøpolitik på et beregnet grundlag, de ikke selv kan gennemskue. Og som embedsværket heller ikke har styr på i sin koordination med de forskere, der betjener myndighederne. Fire-fem friske sager, hvor ministeren selv er ude at melde om fejl, taler sit eget tydelige sprog.

TYDELIGT TALER OGSÅ direktør Hanne Bech fra DCE – Nationalt center for miljø og energi under Aarhus Universitet – i et folketingssvar omkring kvælstofudledning: »Vi forstår fuldt ud, at det politiske ønskescenarie er tal, der repræsenterer den faktiske udledning. Det kommer ingen model til at levere, og estimaterne vil altid være forbundet med usikkerhed«.

KÆRE VENNER, DET svar fra DCE fortæller alt om, at miljøreguleringen af dansk landbrug baserer sig på politisk ønsketænkning, som forskerne ikke kan levere. Det erkender DCE’s direktør. Hun og hendes folk kender ikke den faktiske udledning. For N-udledningen er beregnet. Ikke målt. Og dermed i strid med EU’s klare krav i vandrammedirektivet.  

Nye kapitelstakster

Kapitelstaksterne for hvede og byg i 2019 er nu offentliggjort.

Vi er stærkere sammen end hver for sig

På Kvægkongres 2020 opfordrede formand for Landbrug & Fødevarer, Kvæg, Christian Lund, danske kvægproducenter til at imødegå fremtidens forandringer, som klimaændringer og nye forbrugermønstre, i fællesskab.

Dansk Energirådgivning justerer ejerskabskredsen frem mod fortsat vækst

Dansk Energinrådgivnings stifter Lars Waage Petersen, og Finance Zealand har solgt deres aktier i selskabet. Ny hovedaktionær er Jon Malthe-Bruun.

Würth Truck Lease introduceres i Danmark

Würth Leasing Danmark A/S introducerer Würth Truck Lease i Danmark med henblik på at give vognmænd, transportvirksomheder og entreprenører en uafhængig og branchekendt leasingpartner til finansiering af traditionelt materiel som lastbiler, trailere, kraner samt entreprenørmaskiner og varebiler.

Velkommen til Kvægkongres 2020

Mandag den 24. og tirsdag den 25. februar er der Kvægkongres i MCH Herning Kongrescenter. Et af årets temaer bliver klima.

Allerede for sent at bruge Galera i mange vinterrapsmarker

I de tidligst såede vinterrapsmarker er vinterrapsen allerede i knopstadiet og dermed så langt fremme i udviklingen, at Korvetto og Galera ikke længere kan anvendes til at bekæmpe ukrudt med, oplyser Annemette Pagter fra Velas.

Ukrudt og svampesygdomme stortrives lige nu

- Erfaringerne viser, at det næppe kan betale sig at behandle, førend vi har passeret midten af marts. Der skal en vis mængde lys til for at få optimal optagelse, understreger Hans Jørgen Bak fra AgriAdvice.

Det er klimarigtigt at fodre med rapsfrø, men er det muligt?

Et to-årigt forsøg skal kigge på mulighederne for at fodre med rapsfrø for at reducere mælkens klimaaftryk og producere sundere mælk.

Vacciner skal sikre optimalt ydende køer

Mens vaccineprisen sjældent går op med regningen for behandling og døde dyr, er det en forsikring mod de problemer, der kan spænde ben for en optimalt ydende besætning, mener LVK-dyrlæge.
Side 1 af 1777 (35523 artikler)Prev1234567177517761777Next