Vandmasserne kræver sammenhold i landbruget

DET KAN GODT være, man ikke er helt enige i alt i danske landmandskredse. Og det kan også godt være, bølgerne kan gå højt, når strategier og taktikker skal lægges for at få skabt de bedste og mest tålelige rammevilkår for erhvervet. Men i den aktuelle situation, hvor vandmasserne truer milliard-værdier på marker og hjemme på ejendommene, er der reelt intet alternativ til at stå sammen.

VANDMASSERNE, SOM SKYLLER ind over landet denne vinter, kræver simpelthen, at landbruget finder sammen. Og danner fælles front mod de vandløbsmyndigheder, som i disse dage flere steder forsøger at bortforklare et åbenlyst svigt af det ansvar, som kommunerne fik overdraget, da amterne blev nedlagt.

DET KAN GODT være, der hist og her kan gives en fornuftig, faglig forklaring på, at vandet stiger. Men det generelle billede, som tegner sig over det meste af landet, fortæller alt om, at vandløbsvedligeholdelsen i Danmark ikke er tilstrækkelig. Hvis man påstår, vandløbsvedligeholdelsen er tilstrækkelig, har man ganske enkelt ikke forstået sin opgave. Eller også vil man ikke.

DET ER EGENTLIG klart som vand, hvad den primære opgave er. Vandløbsloven har således til formål at sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af vand. Det er ikke til diskussion. Og så alligevel. For der er stærke kræfter, som ser stort på vandføringsevnen, og som arbejder for, at de natur- og miljømæssige krav har forrang for afledningen af vand. De steder, hvor kræfterne ikke primært sættes ind på af lede vandet væk, der ser vi nu resultaterne. Landet ødelægges under vandmasserne. Det er hverken økonomisk eller miljømæssigt bæredygtigt.

DERFOR ER DAGENS stormøde i Brædstrup om de aktuelle oversvømmelser afgørende for landmænd i hele landet. Så vidt vi ved, er der dog ingen såkaldt »ansvarlige« politikere eller embedsfolk fra kommunerne, der kommer og står på mål for den førte vandløbspraksis. Vi forstår sådan set godt, hvis de vælger at glimre ved deres fravær. For den aktuelle situation er umulig at forsvare. Det skal dog ikke afholde dansk landbrug fra at sende et stærkt signal fra Brædstrup i eftermiddag. Bægeret er løbet over. Nu skal der handles på de vandløb. Bak nu hinanden op i denne vigtige sag, kære venner.

 

 

MISFORSTÅELSE

Hvis man påstår, vandløbsvedligeholdelsen er tilstrækkelig, har man ganske enkelt ikke forstået sin opgave

 

Bak nu hinanden op i denne vigtige sag, kære venner

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs også