Milliontilskud til biosolutions og klimavenlige fødevarer

Når GUDP åbner årets anden ansøgningsrunde til juni, vil der blandt andet være fokus på biosolutions samt klimavenlige og plantebaserede fødevarer.

Den politiske aftale om fordeling af midler fra forskningsreserven i 2024 har allokeret et større millionbeløb til uddeling via GUDP.

Det skriver Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Det vil sige, at GUDP, foruden de ca. 115 mio. kr. i den ordinære runde, skal udmønte ca. 70 mio. kr. via tre nye særpuljer.

Dermed vil den samlede pose penge, der skal udmøntes i den kommende ansøgningsrunde, udgøre ca. 185 mio. kr.

- GUDP er med til at understøtte og udvikle den danske fødevaresektor, så fremtidens fødevarer bliver grønnere og mere klimavenlige. Vi uddeler årligt mere end 200 millioner kroner til udvikling og demonstration i alle dele af værdikæden, og bidrager dermed til viden, som kan gøre vores fødevareproduktion mere bæredygtig. I år udbyder vi tillige øremærkede midler til en række specifikke områder, hvor der er et stort udviklingspotentiale. Det er rigtigt positivt, siger Mikael Thinghuus, formand for GUDP-bestyrelsen.

De tre særpuljer, som GUDP indkalder til i forbindelse med den kommende ansøgningsrunde, vil have fokus på biosolutions (45 mio. kr.), klimavenlige fødevarer og plantebaserede fødevarer (15 mio. kr) samt reduktion af madspild (10 mio. kr.).

I GUDP´s særpulje for biosolutions kan projekter søge tilskud til forskning, udvikling og demonstration af nye løsninger og teknologier inden for biosolutions.

Projekterne kan eksempelvis understøtte udviklingen af biobaserede ingredienser og fermenteringsteknologi, bioraffinering, industrielle enzymer, biobaseret foder, plante- og frøforædling, bioenergi og biobaserede miljøteknologier.

I GUDP´s særpulje for klimavenlige fødevarer og plantebaserede fødevarer kan projekter søge tilskud til forskning, udvikling og demonstration i sunde, klimavenlige fødevarer og fødevaresystemer, herunder særligt plantebaserede og økologiske fødevarer samt alternative proteiner, skriver ministeriet.

Læs også