6,8 procent flere grise i Danmark

Onsdag offentliggjorde Danmarks Statistik resultatet af svinetællingen foretaget den 1. april 2024.

I forhold til for et år siden er der her ved tællingen 1. april en fremgang i den samlede svinebestand på 6,8 procent. Bestanden var i år på 11.449.000 mod 10.725.000 1. april sidste år. Fremgangen gælder alle kategorier af grise bortset fra avlsorner.

Stigningen i svinebestanden – og særligt for gruppen »slagtesvin over 50 kg« - skal dog ses på baggrund af en meget lav bestand ved tællingen for et år siden, skriver Landbrug & Fødevarer. Slagtesvin over 50 kg er gået fra 2.196.000 til 2.529.000 – altså en stigning på 15,2 procent.

I forhold til seneste tælling fra 1. januar er der tale om en stabil udvikling i svinebestanden, hvor den samlede bestand blot er steget 0,7 procent.

Avlsbestanden i form af drægtige søer ligger 2,0 procent højere end for et år siden og er stort set uændret i forhold til seneste tælling fra 1. januar.

- Når avlsbestanden ved de seneste tællinger har stabiliseret sig og er begyndt at ligge lidt højere end for et år siden, skyldes det de høje smågrisepriser og den medfølgende stærkt forbedrede økonomi i smågriseproduktionen siden årsskiftet 2022/23, lyder det fra Landbrug & Fødevarer.

Læs også