Fortsat toppriser på afgrøder og mælk

En lavkonjunktur kan betyde begyndende prisfald på landbrugets produkter i anden halvdel af 2023, fremgår det af en ny vurdering af råvaremarkederne og -priserne fra Seges Innovation.

- Der er korn nok i verden, så det handler om tilgængelighed...(...)...det handler om, hvorvidt Rusland kan komme af med sin rekordstore høst på nok 100 millioner ton hvede i år, sagde Jakob F. Kjærsgaard, planteavlskonsulent i VKST. Antallet af grise i Europa falder markant i øjeblikket, og det kommer de tilbageværende producenter til at nyde gavn af, sagde Karsten Flemin, L&F, som har lavet griseprognosen for Seges. Skærmdump På mælkesiden er mange måneders nedgang i produktion nu afløst af små stigninger i Frankrig, Tyskland, UK og Holland, fortalte Niels Ole Nielsen, L&F, på webinaret. Pressefoto Det forventes, at forbrugerne reagerer på de høje priser og finder alternativer til især ost og smør, som er steget mest. Her er det et amerikansk supermarked. Foto: Karsten Himmelstrup

Med nogle af de voldsomste markedsbevægelser i mands minde, kan det være svært for Seges at spå om fremtiden.

Alligevel gav tre af deres eksperter torsdag på et webinar deres bud på udviklingen for mælk, grisekød og afgrøder og dermed udfordringerne med at få omfordelt landbrugsråvarerne globalt i en tid med krig i Ukraine. Allerede før krigen var der tendenser til højere priser, og omkostningerne steg. Krigen fik priserne og omkostningerne op på historisk høje niveauer, men nu er det forventningen, at der sker gradvise prisfald senere i 2023, er vurderingen.

Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef på Seges Innovation, noterer sig, at for afgrøder og mælk har bytteforholdene været positive, og disse to grene kan polstre sig til de urolige tider. Svineproducenterne kan desuden glæde sig over stigende priser i kraft af et stort fald i produktionen i Europa og håb om fortsat god eksport ud af EU.

Samtidig forudser Klaus Kaiser, at renten også topper snart og derefter begynder at falde som en følge af minusvækst i andet halvår af 2023.

Tilgængelighed styrer prisen

Afgrøderne er mest berørte af krigen i Ukraine, og Jakob F. Kjærsgaard, VKST, forklarede, at alene udtalelser fra Putin kan få prisen på hvede i verden til at stige eller falde.

- Eksportkorridoren ud af Ukraine fungerer fortrinligt, og det vælter ud med korn. Først fra den gamle høst og nu fra dette års høst, og dermed er tilgængeligheden større, end vi havde drømt om, sagde Jakob F. Kjærsgaard.

- Men Putin har sat spørgsmålstegn ved den, og alene frygten for, at der bliver lukket, har fået prisen til at stige, tilføjede han.

- Der er korn nok i verden, så det handler om tilgængelighed. Uden Rusland og Ukraine er lagrene banket i bund i EU, USA, Australien, Canada og Argentina. Så det handler om, hvorvidt Rusland kan komme af med sin rekordstore høst på nok 100 millioner ton hvede i år, sagde Jakob F. Kjærsgaard.

Efterspørgslen spiller en mindre rolle for prisen. I USA er majs efterspurgt til produktion af bioethanol i kraft af, at brændstof er dyrt, mens der nok kommer en forsinket effekt på efterspørgslen til foder.

Jakob F. Kjærsgaard forventer derfor, at priserne vil svinge inden for en snæver margin, så planteavlerne har en chance for at få solgt til gode priser. Efterfølgende skal svineproducenterne udnytte prisfaldet, lød hans vurdering.

Nu mere mælk i Europa

På mælkesiden er mange måneders nedgang i produktion nu afløst af små stigninger i Frankrig, Tyskland, UK og Holland, som står for over halvdelen af EU’s produktion. Især Holland går frem i kraft af, at mælkeproducenterne udnytter, at der er gode penge i mælk for tiden.

- Også i USA stiger produktionen en smule, mens New Zeeland er nede på et minus på 5-6 procent, og Australien oplever det største fald i 25 år med et minus på 8-9 procent, forklarede Niels Ole Nielsen, L&F.

Det forventes, at forbrugerne reagerer på de høje priser og finder alternativer til især ost og smør, som er steget mest. Også Kina og flere tredjeverdenslande holder igen, og derfor lyder prognosen fra Seges, at mælkeprisen vil begynde at falde i løbet af 2023.

Stort fald i produktionen

Antallet af grise i Europa falder markant i øjeblikket, og det kommer de tilbageværende producenter til at nyde gavn af, sagde Karsten Flemin, L&F, som har lavet griseprognosen for Seges.

Samlet set er nedgangen på 4,6 procent for slagtesvin og 4,8 procent i antallet af drægtige søer – det gælder især i Tyskland, Polen samt i Danmark. Det vil have en positiv indvirkning på noteringen, sagde han.

Samtidig er der udsigt til en stabil eksport ud af EU. Kina vil stå for en stop-and-go import, Japan skal af med nogle store lagre, før importen bliver stabil, mens faldet i pundkursen kan give problemer for eksporten over Nordsøen. Men produktionen i UK ventes at falde kraftigt.

Købekraft under pres

- Alle lamper er grønne for fortsatte prisstigninger frem til foråret 2023, men så kan vi se prisfald som en følge af, at forbrugernes købekraft kommer under pres, sagde Karsten Flemin.

Klaus Kaiser konkluderede, at der fortsat er udsigt til meget store udsving, og at det er vigtigt med en sikker hånd på rattet.

- Det gælder om at styre virksomheden igennem de oprørte vande med fuld fokus på risikostyring, mener Klaus Kaiser.

Seges’ vurderinger

Mælk

Prisen er på et historisk højt niveau. Der kan ske yderligere stigninger, men produktionen er stabiliseret, og forbruget giver efter. De høje priser på mælk mere end opvejer stigningen i omkostningerne, hvilket har ført til et højt bytteforhold. Mod slutningen af 2023 ventes niveauet for både mælkeprisen og omkostningerne stadig at være højere end i et »normalår«.

Afgrøder

Prisen på korn, majs og soja er steget kraftigt, og Ukraine-krigen forstærker prisstigningerne, som styres af udbuddet og tilgængelighed. Afgrødepriserne forventes at forblive høje, men dog med udsigt til et fald ved ny høst 2023.

Okse- og kalvekød

Priserne på oksekød er siden nytår steget med cirka 35 procent på tværs af slagtekategorierne. Et lavt europæisk udbud og en generel stigende efterspørgsel har været med til at løfte priserne, men de forventes at have toppet, da inflationen presser privatøkonomien.

Grisekød og smågrise

Prisen på grisekød og smågrise er steget det seneste halve år, men kan ikke fuldt ud kompensere for stigningen i omkostningerne til energi og foder. Produktionen af grise falder fortsat kraftigt, og forbruget falder. Det kan forventes, at grisepriserne i de kommende kvartaler stiger yderligere, men omkostninger til foder, gødning og energi forbliver høje.

Læs også