Slagtninger af svin i EU faldt med 4 procent

Især Polen og Tyskland har haft et massivt fald i antallet af slagtninger i perioden januar-juli 2022 i forhold til året før.

Slagtningerne af svin i EU lå 4 procent lavere end året før i perioden januar-juli 2022.

Dette fremgår af EU-landenes indberettede slagtninger til Eurostat, skriver Landbrug & Fødevarer i »Markedsnyt for grisekød«.

Det mindste fald i antallet af slagtninger er sket i Spanien som blot har haft et fald på 0,3 procent.

I Danmark er der sket et fald i slagtninger på 1,2 procent.

Bundskraberne er Polen og Tyskland, der tegner sig for et fald på henholdsvis 8,8 procent og 9,1 procent i forhold til samme periode året før.

Kina øger bestanden

Samtidig med faldet af slagtninger i EU-27-landene rapporterer internationale medier, at Kina har øget sin svinebestand.

De kinesiske myndigheder har opgjort svinebestanden i landet ultimo september måned til 443,94 millioner stk. Dette er en stigning på 3,1 procent sammenholdt med måneden før og 1,4 procent højere end for et år siden.

For søer er bestanden opgjort til 43,62 millioner stk. Dette er en stigning på 2 procent sammenholdt med måneden før. Også de foregående måneder har der været en stigning i den kinesiske bestand af søer.

Samtidig viser importtallene fra KIna, at importen i 2022 indtil videre ligger betydeligt lavere end de foregående år, men ganske stabilt for de enkelte kvartaler i 2022.

Den kinesiske import ligger betragteligt under de foregående kvartaler i 2021 og 2020. Og også lavere end de sidste tre kvartaler af 2019. 

Importen af fersk/frosset grisekød er faldet med hele 59,9 procent, mens importen af biprodukter blot er faldet 15,6 procent.
 


 

Læs også