Noteringerne er stort set uændrede i Europa

En stabil prisudvikling dominerer det europæiske slagtesvinemarked, og markedssituationen er stort set uændret, skriver Danske Svineproducenter.

I Frankrig og Spanien fortsætter nedturen, og alt i alt er det europæiske kødmarked i øjeblikket godt forsynet.

Effekterne af høje inflationsrater på forbrugeradfærd kan ses på tværs af grænserne. Kødkøberne er stadig meget forsigtige, og forberedelserne til julehandlen er stadig tøvende, lyder meldingen fra Danske Svineproducenter.

Som følge heraf er slagteriernes efterspørgsel efter det sæsonmæssigt stigende udbud af slagteklare grise fortsat ret afdæmpet. Forventningerne i EU-landene med eksportlicenser til Asien er positive. Markedsinteressenterne går ud fra, at eksporten af grisekød vil stige i perioden op til det kinesiske nytår.

I Tyskland skrider afviklingen af udbudspuklen, som er opstået i forbindelse med helligdagene, ret langsomt frem, selvom grisebestanden i Tyskland er på det laveste niveau siden genforeningen. Næsten 10 procent af alle tyske svinebedrifter har stoppet produktionen indenfor det seneste år. 

I Spanien fortsætter den prismæssige nedtur med et moderat fald i noteringen på to eurocent (cirka 15 øre).

Franske svineproducenter har dog måttet notere sig et mere markant prisfald på yderligere fem eurocent (cirka 37 øre). Ifølge den franske grisebørs Marché du Porc Breton er slagteriernes behov væsentligt reduceret på grund af helligdage i begyndelsen af og midt på måneden.

Læs også