Høj inflation og stigende mælkemængde: Mælkeprisen sænkes markant i februar

Arlas acontopris for konventionel og økologisk mælk sænkes med 3 eurocent - 22,3 øre - pr. kg fra februar.

Arlas acontopris for både konventionel og økologisk mælk sænkes med 22,3 øre pr. 1. februar for den konventionelle mælk.

Acontoprisen for mælk af den bedste kvalitet baseret på GMO-frit foder, hvor medlemmet har indsendt Klimatjek-data, vil derfor være 415,5 øre/kg og 456,9 øre/kg for økologisk mælk.

Ifølge Arla skyldes det, at den vedvarende høje inflation og de usikre økonomiske fremtidsudsigter gør, at forbrugernes efterspørgsel er faldet.
 
Samtidig med, at efterspørgslen falder, fortsætter mælkemængden på råvaremarkedet med at stige, hvilket presser råvarepriserne yderligere ned. 

Mælkeindvejning

Produktionen i EU 27-landene plus Storbritannien er steget i slutningen af fjerde kvartal. Høje mælkepriser og godt vejr har ført til højere væksttal for mælk.

I oktober var stigningen 1,64 procent. Store produktionsområder som Irland 7,4 procent, Tyskland 3,8 procent og Holland 5,1 procent er de største bidragydere.

Den eneste grund til, at det samlede væksttal for mælk i Europa ikke er endnu større, er, at stort set alle sydeuropæiske mælkeområder har oplevet negativ vækst i de seneste måneder. Derudover ligger den amerikanske mælkeproduktion fortsat et godt stykke over sidste års niveau og endte på plus 1,3 i november. New Zealand har oplevet et fortsat fald, som dog kun er på 0,9 procent. Australien endte derimod på minus 9,7 procent. Argentina bliver også svagere på afhentningssiden og oplevede et fald på 1,8 i november.  

Ost 

Priserne har været faldende i fjerde kvartal sidste år. Priserne på mozzarella er også meget pressede. Der sælges ikke så store mængder mælk, og efterspørgslen efter mozzarella på globalt plan er lille, både inden for detailhandel og foodservice. På EEX har der været et væsentligt fald på cirka 15 procent på mozzarella og gouda inden for de sidste fire uger. 

Mælkepulver

Priserne på mælkepulver er faldet en hel del, især på grund af de høje mælketal i Europa samt en lav efterspørgsel fra Asien. Da højsæsonen i Europa starter om cirka to måneder, lægger lave priser på koncentrat pres på skummetmælkspulveret, og et stort overskud af EU-fløde fører derudover til en øget produktion af mælkepulver i Europa. 

Smør

Priserne er stadig pressede, da detailforbruget i både EU og USA er faldet på grund af de højere detailpriser, hvilket mærkes i form af manglende efterspørgsel. Prissætningen for bulk-smør i EU er fortsat højere end på verdensmarkedet (Oceanien), men forskellen udlignes mere og mere. 

Læs også