Detailsalget steg i april

Detailsalget steg med 1,6 procent fra marts til april, når der korrigeres for normale sæsonudsving og prisudviklingen. Det viser netop offentliggjorte tal fra Danmark Statistik.

Ifølge Palle Sørensen, cheføkonom ved Nykredit, peger det i retning af, at danskernes forbrug ikke længere trækker aktivitet ud af økonomien.

- Det afspejler formentlig også, at udhulingen af købekraften er stoppet – altså at lønningerne igen kan følge med de generelle prisstigninger. Tilmed har danske forbrugere, modsat hvad vi set flere andre steder i Europa, været gode til at tilpasse det samlede forbrug sidste år. Altså ikke blot detailforbruget, men også forbruget af tjenester med videre. Så der er formentlig ikke det store efterslæb, siger han og fortsætter:

- Forbrugerne lider stadigvæk under de kraftige rentestigninger, som først med forsinkelse gnaver sig ind i privatbudgettet. På den anden side kan danskere ansat i den private sektor, se frem til meget pæne lønstigninger, som resultat af de nye overenskomster. Sidstnævnte venter at kunne drive en behersket vækst i detailsalget.

Læs også