Arla stopper mælkeprisens blødning

For første gang i 2023 fastholder Arla nu mælkeprisen. For juli er mælkeprisen således på 298,6 øre pr. kg for konventionel mælk og 343 øre pr. kg økologisk mælk.

Den kvartalsvise valutakursregulering betyder dog, at acontoprisen falder med 0,6 øre pr. kg mælk.

Mejerikoncernen skriver i en markedsberetning, at det er et voksende globalt udbud af mælk, et stigende detailsalg på grund af lønstigninger og aftagende inflation samt mere stabile råvaremarkeder, der driver udviklingen.

Mælkeprisen er siden 2022 stoppede faldet med mere end 30 procent. I december var mælkeprisen på 445 øre pr. kg konventionel mælk.

Læs også