Andelen af eksporterede smågrise er steget med 10 procent på et år

De danske landmænd har i høj grad skiftet fra at sende svin til de danske slagterier til i stedet at sende deres smågrise ud af landet. Det beskrev Effektivt Landbrug torsdag.

Ifølge Finans er andelen af danske smågrise, som eksporteres, blevet øget med hele 10 procent på blot et år, fra 44 til 54 procent.

De høje smågrisepriser, man finder i lande som Tyskland og Polen, finder sin årsag i, at den lokale produktion har været hastigt faldende. Samtidig har de danske slagterier en historisk svag konkurrenceevne og kan på ingen måde hamle op med resten af noteringerne i Europa.

- Hvis jeg eksporterer en smågris på 30 kilo til Polen, får jeg lige nu 800 kroner for den. Derfor værdisætter jeg også smågrisen til 800 kroner, når jeg skal beregne, om jeg alternativt vil sætte den ind i vores slagtesvinestald og bruge 12-13 uger på at opfede den til en slagtegris. Realiteten er desværre, at den svinekødsafregning, vi får fra danske slagterier, er for lav til, at det giver økonomisk mening at opfede en smågris, som værdisættes til 800 kroner, forklarer Jeppe Bloch Nielsen, formand i Landsforeningen af Danske Svineproducenter, til Finans.

Læs også