Tørke rammer global handel

En betydelig tørke i Panama fører til ekstraordinær forlænget ventetid og transportrestriktioner på en af verdens mest væsentlige maritime ruter, skriver Finans.

Vandstanden i Panamakanalen er faldet til et usædvanligt lavt niveau, hvilket har resulteret i indførelse af begrænsninger for antallet af fragtskibe, der kan navigere gennem denne primære passage i Mellemamerika.

Normalt opsamles regnvand i store reservoirer i Panama, men på grund af den lave vandstand kan sluserne ikke fyldes som sædvanligt. For at muliggøre passage af skibene kræves der små 190 millioner liter ferskvand.

I øjeblikket er der tilladelse til, at 32 fartøjer kan passere kanalen, herunder 10 af de største containerskibe og 22 mindre skibe. Normalt tillades op til i alt 40 fartøjer. Samtidig er der en begrænsning på en maksimal dybgang på 44 fod for skibene.

Restriktionerne forventes at vare indtil mindst 2024.

Læs også