Stabile noteringer over det meste af Europa

- Det europæiske slagtesvinemarked er stort set stabilt i denne slagteuge. De fleste noteringer er uændrede, mens priserne fortsætter med at falde lidt i Spanien og Frankrig, oplyser Danske Svineproducenter.

- I forhold til sommeren er slagtesvineudbuddet større, og udbuddet af grisekød er således tilstrækkeligt på det europæiske kødmarked. Forberedelserne til julehandelen er i gang. Efter helligdagene i sidste uge er slagterierne på tværs af grænserne interesseret i at købe slagteklare grise. Konkurrenceevnen hos den europæiske grisekødseksport er fortsat et emne i diskussionen, lyder det videre.

Som følge af de seneste ugers prisbevægelser er noteringerne i de fem EU-lande med flest svin rykket tættere sammen med Spanien i toppen og Danmark i bunden. Noteringerne i Tyskland og Holland ligger lige nu på samme niveau, mens Frankrig nu ligger under det tyske niveau.

Læs også